BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szymańska Anna (University of Lodz, Poland), Zalewska Elżbieta (Uniwersytet Łódzki)
Title
E-learning as a Tool to Improve the Quality of Education in Quantitative Subjects
Source
Didactics of Mathematics, 2015, nr 12 (16), s. 125-134, rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Zdalne nauczanie, Szkolnictwo wyższe, Jakość
e-learning, Higher education, Quality
Note
summ.
Abstract
In recent years there has been a lot of changes in higher education. They result, among others, from the introduction of modern information technologies and communications to academic life. Providing high-quality education is one of the primary responsibilities of universities, which is why it is imperative to monitor how new methods and tools affect the quality of education. The University of Łódź, to meet the expectations of students, prepared a project of studies "E-Economics studies without barriers". The main aim of this article is to present the project E-Economics studies without barriers and the evaluation of the course, including quantitative subjects, from the point of view of students and lecturers.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gregorczyk S. (2010). E-learning a przewaga konkurencyjna szkoły wyższej. E-mentor nr 5(37). Pp. 20-22.
  2. Stecyk A. (2013). Wartość systemów e-learningowych w podmiotach edukacyjnych. Difin SA. Warszawa.
  3. Wierzbicka A. (2007). Metodyczne i technologiczne opracowanie materiałów dydaktycznych przygotowanych w projekcie realizowanym przez Uniwersytet Łódzkim E-Ekonomia studia bez barier. In: M. Dąbrowski, M. Zając (eds.). E-edukacja.net. Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Warszawa. Pp. 107-112.
  4. Wodecki A. (2006). Why e-learning at university? Dialogue and Universalism. No. 3-4/2006. Pp. 81-87.
  5. Wodecki A. (2010). E-learning wobec trendów demograficznych w Polsce i na świecie. In: M. Dąbrowski, M. Zając (ed.). E-learning w szkolnictwie wyższym - potencjał i wykorzystanie. Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Warszawa. Pp. 20-31.
  6. http://www.sea.edu.pl/kryteria/ [access: 2015.08.05].
  7. http://onte.wsg.byd.pl/moodle/course/category.php?id=317 [access: 2015.08.05].
Cited by
Show
ISSN
1733-7941
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/dm.2015.12.13
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu