BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jóźwiakowski Paweł (Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie)
Title
Kryzys finansowy - przebieg i skutki dla gospodarki
Financial Crisis - Course and Consequences for the Economy
Source
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2015, nr 2, s. 6-17, bibliogr. 14 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Issue title
Współczesny kryzys finansowo-gospodarczy. Istota, przebieg i konsekwencje
Keyword
Przyczyny kryzysu, Kryzys gospodarczy, Kryzys finansowy
Causes of crisis, Economic crisis, Financial crisis
Note
streszcz., summ.
Abstract
The main objective of that report is presented the phenomenon of financial crisis in the first decade of XXI century. The objective established reqiures an explanation of the basic concepts associated with the financial crisis. In the next part of the article there were described the causes and effects of the financial crisis on the world economy.(abstrakt oryginalny)

Celem artykułu jest przedstawienie zjawiska kryzysu finansowego pierwszej dekady XXI wieku. Realizacja tego celu wymaga wyjaśnienia podstawowych pojęć związanych z kryzysem finansowym oraz modeli, które opisują przebieg kryzysu finansowego. W dalszej części artykułu autor przedstawił przyczyny oraz skutki jednego z największych kryzysów finansowych w historii na światową gospodarkę.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czekaj J. (2010), Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na polską gospodarkę, w: G. Kołodko (red.), Globalizacja, kryzys i co dalej?, Poltext, Warszawa.
 2. Filar D., Rzońca A., Wójtowicz G. (red.) (2007), Ekonomia po polsku, CeDeWu, Warszawa.
 3. Glucksmann A. (2008), Koniec życia w mydlanej bańce, Dziennik - Europa, 4-5.10.2008.
 4. Kindleberger Ch. P. (1999), Szaleństwo. Panika, Krach. Historia kryzysów finansowych, WIG-Press, Warszawa.
 5. Kopaliński W. (1994), Słownik wyrazów obcych i obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 6. Miklaszewski S. (red.) (2003), Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku, Difin, Warszawa.
 7. Mishkin F.S. (1995), The economics of money, banking and financial markets, HarperCollins.
 8. Nawrot W. (2009), Globalny kryzys finansowy XXI wieku. Przyczyny, przebieg, skutki, prognozy, CeDeWu, Warszawa.
 9. Orłowski W. M. (2008), Świat, który oszalał, Biblioteka Gazety Wyborczej, Warszawa.
 10. Pszczółka J. (2006), Euro a integracja europejskich rynków finansowych, CeDeWu, Warszawa.
 11. Soros G. (1999), Kryzys światowego kapitalizmu, Muza SA, Warszawa.
 12. Szymański W. (2001), Globalizacja: wyzwania i zagrożenia, Difin, Warszawa.
 13. Toffler A. (2003), Zmiana władzy, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań.
 14. Winiecki J. (2008), To nie chciwy kapitalizm tylko pycha i cynizm polityków są źródłem kryzysu, The Wall Street Journal (polska edycja), 15.10.2008.
Cited by
Show
ISSN
2391-7830
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu