BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pogonowska Barbara (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Kulturowe ujęcie zagadnienia obiektywizmu badań ekonomicznych
Objectivity of Economics Research From the Cultural Perspective
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2016, nr 2 (80), s. 69-79, bibliogr. s. 79
Keyword
Obiektywizm, Ekonomia, Konstruktywizm, Metodologia badań
Objectivism, Economics, Constructivism, Research methodology
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem tekstu jest próba przedstawienia kategorii obiektywizmu i kategorii obiektywności wiedzy ekonomicznej z perspektywy społeczno-regulacyjnej koncepcji kultury oraz stanowiska konstruktywizmu kulturowego. (abstrakt oryginalny)

The main aim of this paper is to reconstruct the meaning of two philosophical categories: objec-tiveness and objectivity in scientific economic practice. The research is based on the perspective of social-regulative concept of culture and the standpoint of cultural constructivism. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Blaug M., 1995, Metodologia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Enyklopedia Filozofii, 1999, T. Hondericha (red.), t. II, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 3. Grobler A., 2006, Metodologia nauk, Wydawnictwo Aureus, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 4. Hardt Ł., 2013, Studia z realistycznej filozofii ekonomii, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 5. Kmita J., 1995, Jak słowa łączą się ze światem, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
 6. Kołakowski L., 1974, Obecność mitu, https://www.scribd.com/doc/ (data wejścia: 16.09.2015).
 7. Kołakowski L., 1974, Obecność mitu, Instytut Literacki, Paryż.
 8. Olechnicki K., Załęcki P., 2002, Słownik Socjologiczny, Wydawnictwo Graffiti BC, Toruń.
 9. Pałubicka A., 1990, Kulturowy wymiar ludzkiego świata obiektywnego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.
 10. Pałubicka A., 2013, Gramatyka kultury europejskiej, Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz.
 11. Pogonowska B., 2014, Współczesna treść pojęcia wzoru kultury gospodarczej, [w]: Wzory kultury gospodarczej, W. Banach (red.), "Człowiek i Społeczeństwo", XXXVIII, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.
 12. Równiej, 2015, wywiad z prof. E. Mączyńską, "Gazeta Wyborcza" 6-7 czerwca.
 13. Scheuer B., 2015, Metodologia ekonomii w perspektywie konstruktywistycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 14. Stachak S., 2006, Podstawy metodologii nauk ekonomicznych, Wydawnictwo "Książka i Wiedza", Warszawa.
 15. Weber M., 1999, Nauka jako zawód i powołanie, [w]: Z. M. Weber, Z. Krasnodębski, Wydawnictwo "Wiedza Powszechna", Warszawa.
 16. Zboroń H., 2009, Teorie ekonomiczne w perspektywie poznawczej konstruktywizmu społecznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2016.02.80.06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu