BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wrzesiński Artur (Uniwersytet Łódzki)
Title
Innowacje w rekrutacji
Innovations in Recruitment
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2016, t. 43, nr 3, s. 81-89, bibliogr. 28 poz.
Keyword
Innowacje, Rekrutacja pracowników, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Innovations, Employee recruitment, Human Resources Management (HRM)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Popularnym dziś słowem jest "innowacja". Ze względu na wysoką dynamikę zmian technicznych i społecznych konieczne stało się ciągłe wprowadzanie nowych lub udoskonalanie dotychczasowych produktów i działań. Innowacje są zatem pożądane w każdym aspekcie funkcjonowania organizacji, w tym także w rekrutacji. Firmom dążącym do sukcesu zależy na posiadaniu najlepszych, utalentowanych pracowników. Stąd też podejmują one starania na etapie naboru, aby tacy do nich trafili. W związku z tym potrzebne jest wykorzystywanie oryginalnych metod rekrutacyjnych, które zwrócą uwagę potencjalnych pracowników i zachęcą ich do podjęcia pracy. Poniższe opracowanie prezentuje istotę i cele rekrutacji oraz innowacji i jej znaczenie dla sukcesu organizacji. W zasadniczej części opisane zostały wybrane innowacyjne metody rekrutacyjne i przykłady ich wykorzystania w praktyce. (abstrakt oryginalny)

"Innovation" is a popular word today. Due to high rate of technological and societal changes, it has become necessary to constantly introduce new, or improve existing products and actions. Innovations are desirable in every aspect of organization functioning, including recruitment. Having the best, talented employees is very important for companies, which aspire to success. They undertake an effort at the stage of recruitment to hire such people. So, it is necessary to use the original methods of recruitment, which pay attention to potential employees and encourage them to work. The following elaboration is presenting the essence and targets of recruitment and innovation and their importance for organization success. The essential part describes the selected innovative methods of recruitment and examples of their use in practice. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baruk J., (2006), Zarządzanie wiedzą i innowacjami., Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 2. Drucker P., (2000), Zarządzanie w XXI wieku, Muza S.A., Warszawa.
 3. Freeman R. E., (1984), Strategic management. A stakeholder approach, Wydawnictwo Pitman, Boston.
 4. Jamka B., (2001), Dobór zewnętrzny i wewnętrzny pracowników. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
 5. Juchnowicz M., (2009), Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, Oficyna a Wolter Kluwer business, Kraków.
 6. Kamiński A., (2014) Innowacyjność. Uwarunkowania, strategie, wyzwania., Wydawnictwo Placet, Warszawa.
 7. Kostera M., (1998), Zarządzanie personelem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 8. Kozłowski M., (2012), Employer branding, Oficyna a Walters kluwers business, Warszawa.
 9. Król H., Ludwiczyński A., (2006), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Leary-Joyce J., (2007), Budowanie wizerunku pracodawcy z wybory, Oficyna a Wolters Kluwers business, Kraków.
 11. Listwan T., (2004), Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 12. OECD, Eurostat, (2008), Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Wydanie trzecie, Wydawnictwo OECD, Warszawa.
 13. Pocztowski A., (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody., Polskie wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 14. Serafin K., (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wybrane aspekty., Wydawnictwo WSH, Katowice.
 15. Sloane P., (2005), Twórcze myślenie w zarządzaniu, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 16. Sobol E., (2005), Słownik języka polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Szabłowski J., (2005), Zarządzanie innowacjami. teoria i praktyka., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.
 18. Woźniak J., (2013), Rekrutacja. Teoria i praktyka., Wydawnictwa profesjonalne PWN, Warszawa.
 19. http://antyweb.pl/social-media-narzedziem-w-rekrutacji-linkedin-goruje-za-oceanem-u-naspanuje- goldenline/, [18.02.2016].
 20. http://blog.goldenline.pl/2015/08/03/jak-to-sie-robi-w-digital-one/, [24.02.2016].
 21. http://cenabiznesu.pl/-rekrutacja-open-house-czy-warto-wyprobowac-ja-w-malej-firmie, [18.02.2016].
 22. http://hrstandard.pl/2015/02/18/innowacyjna-rekrutacja/, [18.02.2016].
 23. http://rynekpracy.pl/artykul.php/wpis.636, [18.02.2016].
 24. http://www.crowdsourcing.org.pl/crowdsourcing.html, [18.02.2016].
 25. http://www.hrtrendy.pl/2014/10/07/viral-recruiting-grywalizacja-scouting-i-twitterniestandardowe-sposoby-rekrutacji-coraz-popularniejsze/, [24.02.2016].
 26. http://www.polskieradio.pl/42/275/Artykul/1488940,Speed-recruiting-czy-mozna-znalezcpracownika-w-piec-minut, [24.02.2016].
 27. http://www.pulshr.pl/rekrutacja/agencja-digital-one-szukala-pracownikow-w-pociagu-dowarszawy,22593.html, [24.02.2016].
 28. http://www.wizerunek-pracodawcy.com.pl/zastosowanie-grywalizacji-w-procesie-rekrutacji-iselekcji/, [18.02.2016].
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2016.031
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu