BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Weinert Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Wykorzystanie rozwiązań big data w zarządzaniu przedsiębiorstwem
The Use of Big Data Solutions in Business Management
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2016, t. 43, nr 3, s. 91-100, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Big Data
Enterprise management, Big Data
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu zaprezentowano koncepcję big data w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Pierwsza część artykułu dotyczy istoty i założeń w podejściu big data. W drugiej części przedstawiono wyniki badań empirycznych. Za pomocą ujęcia komparatywnego wskazano różnice w wykorzystaniu rozwiązań big data na tle różnych cech przedsiębiorstw. Przeprowadzona analiza przyczynia się do określenia specyfiki praktycznej użyteczności koncepcji big data w polskich przedsiębiorstwach. (abstrakt oryginalny)

The article presents the concept of big data in enterprise management. The first part of paper concerns the nature and objectives of the big data approach. In the second part is introduced results of empirical research. Author use a comparative approach to indicated the differences in the exploit of big data solutions against various characteristics. The analysis helps to determine the specifics of the practical utility of the concept of big data in Polish enterprises. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Elragal A., (2014), ERP and Big Data: The Inept Couple, Procedia Technology, Vol. 16.
 2. Frizzo-Barker J., Chow-White P.A, Mozafari M., (2016), An empirical study of the rise of big data in business scholarship, "International Journal of Information Management", Vol. 36.
 3. Gandomi A., Haider M., (2015), Beyond the hype: Big data concepts, methods, and analytics, International Journal of Information Management, Vol. 35.
 4. Krauze S., (2014), Nowe spojrzenie na big data, Harvard Business Review, Nr 135.
 5. Lau H.Y.K, Luo H., Zhong R.Y., Fang J., Huang G.Q., (2015), Special Issue on "Intelligent Enterprise Systems", ,Computers & Industrial Engineering, Vol. 84, No. 1-2.
 6. Mach-Król M., (2015), Analiza i strategia big data w organizacjach, "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management", Vol. 41.
 7. Mayer-Schönberger, Cukier K., (2014), Big Data, Rewolucja, która zmieni myślenie, pracę i życie, MT Biznes, Warszawa.
 8. Özköse H., Ari E. S., Gencer C., (2015), Yesterday, Today and Tomorrow of Big Data, Social and Behavioral Sciences, Vol. 195.
 9. Płoszajski P., (2013), Big Data: nowe źródło przewag i wzrostu firm, E-Mentor, Nr 3 (50).
 10. Wamba S.F., Akter S., Edwards A., Chopin G., Gnanzou D., (2015), How 'big data' can make big impact: Findings from a systematic review and a longitudinal case study, International Journal Production Economics, Vol. 165.
 11. Wienhofen L.W.M., Mathisen B.M., Roman D., (2015), Empirical Big Data: A Systematic Literature Mapping, Preprint submitted to Information Systems, September 11.
 12. Wang Y., Kung L., Byrd T.A., (2016), Big data analytics: Understanding its capabilities and potential benefits for healthcare organizations, Technological Forecasting & Social Change, (w druku).
 13. Wielki J., (2014), Analiza możliwości wykorzystania zjawiska big data w e-biznesie, Systemy wspomagania organizacji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 14. White M., (2012), Digital workplaces: vision and reality, "Business Information Review", Vol. 29, No. 4.
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2016.032
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu