BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gabrielczak Piotr (Uniwersytet Łódzki), Serwach Tomasz (Uniwersytet Łódzki)
Title
Złożoność koszyków eksportowych krajów : zarys problematyki
Complexity of National Export Bundles : an Outline
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2016, nr 2 (80), s. 129-143, rys., bibliogr. s. 142-143
Keyword
Eksport, Wzrost gospodarczy
Export, Economic growth
Note
streszcz., summ.
Tekst powstał w ramach projektu pt.: Wpływ członkostwa w strefie euro na złożoność produktów w eksporcie, realizowanego na Uniwersytecie Łódzkim przy współpracy z Narodowym Centrum Nauki w Krakowie (numer projektu 2014/ 13/N/HS4/02977)
Abstract
Współczesne, światowe badania nad teorią handlu międzynarodowego skupiają się na wzbogaceniu rozważań o kolejne aspekty: jakościowe, strukturalne czy instytucjonalne. Jednym z coraz częściej poruszanych tematów jest zagadnienie złożoności koszyków eksportowych państw, jej uwarunkowań i wpływu na pozostałe sfery gospodarki. Tej, wciąż niepopularnej na polskim gruncie, problematyce poświęcono niniejszy artykuł. Część pierwsza tekstu stanowi wprowadzenie do rozważań. W części drugiej na podstawie przeglądu literatury opisano znaczenie złożoności eksportu dla gospodarki narodowej, zwłaszcza dla wzrostu gospodarczego i zmian strukturalnych. W trzeciej części zaprezentowano determinanty złożoności, a w czwartej przedstawiono współczesne trendy rozkładu złożoności między krajami i grupami produktowymi. Ostatnia część to podsumowanie pracy. (abstrakt oryginalny)

Contemporary research into the theory of international trade focuses on introducing new qualitative, structural and institutional aspects. One of the topics that seems to be gaining popularity is the issue of the complexity of bundles of exported goods, its determinants, and the effects it has on other elements of national economies. This paper is devoted to the problem because it is still unexplored by the Polish literature. The first section serves as an introduction. The second one contains a survey of literature on the significance of complexity for the economy, especially economic growth and structural transformations. The third section presents the determinants of complexity. The fourth one presents modern trends of complexity distribution among countries and groups of goods. The final section provides a conclusion to the discussion. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anand R., Mishra S., Spatafora N., 2012, Structural Transformation and the Sophistication of Production, IMF Working Paper, no. 12/59, Washington, DC.
 2. Atlas of Economic Complexity, http://atlas.cid.harvard.edu (data wejścia: 03.10.2015).
 3. Costinot A., 2009, On the origins of comparative advantage, "Journal of International Economics", vol. 77.
 4. Costinot A., Oldensky L., Rauch J.E., 2009, Adaptation and the Boundary of Multinational Firms, NBER Working Paper, no. 14668, Cambridge, MA.
 5. Cuddington J.T., Jayasuriya S.A., Ludema R., 2002, Prebisch- Singer Redux, U.S. International Trade Commission, Office of Economics Working Paper, no. 2002-06-A, Washington, DC.
 6. Frankel J. A., Romer D., 1999, Does Trade Cause Growth?, "American Economic Review", vol. 89, no. 3.
 7. Gertler P., 2006, Export Structure Quality and Economic Growth, "National Economy Issues", National Bank of Slovakia, BIATEC, vol. XIV, no. 10
 8. Goldstein M., Lardy N., 2005, China's role in the revised Bretton Woods system: A case of mistaken identity, Institute for International Economics, Working Paper No. 05-2, Waszyngton, DC.
 9. Hausmann R., Hwang J., Rodrik D., 2007, Whatyou export matters, "Journal of Economic Growth", 12(1).
 10. Hausmann R., Klinger B., 2007, The Structure of the Product Space and the Evolution of Comparative Advantage, CID Working Paper, no. 146, Center for International Development at Harvard University, Cambridge, MA.
 11. Hidalgo C.A., Hausmann R., 2009, The building blocks of economic complexity, "Proceedings of the National Academy of Sciences", 106(26).
 12. Hidalgo C.A., Hausmann R., 2011, The network structure of economic output, "Journal of Economic Growth", 16 (4).
 13. Koren M., Tenreyro S., 2013, Technological Diversification, "The American Economic Review", 103(1).
 14. Lall S., 2000, The Technological Structure and Performance of Developing Country Manufactured Exports, 1985-1998, Queen Elizabeth House, University of Oxford, Oxford.
 15. Lederman D., Maloney W.F., 2012, Does What You Export Matter? In Search of Empirical Guidance for Industrial Policies, World Bank, Washington, DC.
 16. Observatory of Economic Complexity, http://atlas.media.mit.edu (data wejścia: 03.10.2015).
 17. Rodriguez F., Rodrik D., 2001, Trade Policy and Economic Growth: A Skeptic's Guide to Cross-National Evidence, [in:] NBER Macroeconomics Annual 2000, B.S. Bernanke, K. Rogoff (eds.), MIT Press, Cambridge, MA.
 18. Sachs. J, Warner A., 1995, Economic reform and the process of global integration, "Brookings Papers on Economic Activity", no. 1.
 19. Young A., 1991, Learning by Doing and the Dynamic Effects of International Trade, "Quarterly Journal of Economics", vol. 106, no. 2.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2016.02.80.10
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu