BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jóźwiakowski Paweł (Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie)
Title
Marketing szeptany jako nieformalna komunikacja międzyludzka
Word of Mouth Marketing as Informal Interpersonal`s Communication
Source
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2015, nr 3, s. 36-46, rys., bibliogr. 13 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Issue title
Marketingowe uwarunkowania rozwoju organizacji
Keyword
Marketing internetowy, Marketing szeptany, Komunikowanie interpersonalne, Promocja jako przekaz informacyjny, Instrumenty marketingowe, Marketing negatywny, Serwisy społecznościowe, Komunikowanie
e-marketing, Buzz marketing, Interpersonal communication, Promotion as an information communication, Marketing instruments, Negative marketing, Social networking, Communication
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest prezentacja coraz bardziej popularnego narzędzia marketingu, jakim jest komunikacja nieformalna - marketing szeptany. W artykule przedstawiono istotę oraz znaczenie przedmiotowego narzędzia, środki zaradcze, które powinny być zastosowane przez firmę w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej, spowodowanej negatywnym przekazem. W dalszej części artykułu zaprezentowane zostały podstawowe formy komunikacji nieformalnej tj. poczta pantoflowa, społeczności wirtualne, ambasadorzy marek oraz marketing wirusowy. Kolejno przedstawiono etapy tworzenia kampanii marketingu szeptanego jego uregulowania prawne oraz sposoby pomiaru skuteczności i efektywności przedmiotowego narzędzia.(abstrakt oryginalny)

The main objective of that report is presented the phenomenon of Word of Mouth Marketing`s tool. In the article there were described the main essence and meaning of WoMM, WoMM`s kinds, stages of creating the WoMM`s campaign. There were also presented the basic forms of informel communications like grapevine, virtual communities, the ambassadors of brands and viral marketing. In the next part of the article there were presented remedial measures in case of the appearance of the negative message and manners of the measurement of WoMM`s effectiveness and effectivenesses.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Balter D., Butman J. (2007), Poczta pantoflowa. Sztuka marketingu szeptanego, Wydawnictwo One Press, Warszawa.
 2. Bohdanowicz B. (2010), Poradnik WoMM, Wydawnictwo VFP Communications Sp. z o.o., Warszawa.
 3. Deshmukh A., Karandikar A. (2007), The net promoter movement, "Brand Strategy", no. 4.
 4. Dwornik B. (2010), Szeptanie jest w cenie, Wydawnictwo SmartPR, Kraków.
 5. Ennew Ch., Banerjee A., Li D. (2000), Managing Word of mouth communication: empirical evidence, "International Journal of Bank Marketing", 18(2).
 6. Keller E., Berry J. (2006), Word of mouth: the real action is offline, "Advertising Age", 4(12).
 7. Kępiński M., Mozgawa M., Późniak-Niedzielska M., Skoczny T., Skubisz R., Sołtysiński S., Szwaja J., Wiszniewska I. (2013), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, [w:] Szwaja J. (red.), Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 8. Kłopocka A. (2006), Komunikacja nieformalna na rynku detalicznym usług bankowych - studium przypadku, "Bank i Kredyt", kwiecień.
 9. Kotler P. (1991), Marketing Management, Prentice Hall, New York.
 10. Reichheld F. (2003), One number you need to grow, "Harvard Business Review", 1(12).
 11. Reichheld F. (2006), The Ultimate Question: Driving Good Profits and True Growth, "Harvard Business School", October.
 12. Sernovitz A. (2014), Marketing Szeptany, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 13. Tkaczyk J. (2007), Word-of-mouth w służbie marketingu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Cited by
Show
ISSN
2391-7830
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu