BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Liczmańska Katarzyna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Kuczyńska Monika (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Wartości dla klienta jako główny element modelu biznesu linii lotniczych Rynair
Values for the Customer as the Main Element Model Business Airline Rynair
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2016, t. 43, nr 3, s. 193-207, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Przewaga konkurencyjna, Tanie linie lotnicze, Modele biznesowe
Competitive advantage, Low-cost carrier, Business models
Note
streszcz., summ.
Company
Ryanair
Abstract
Z transportu lotniczego korzysta coraz więcej osób a różnorodność oferty dostępnych przewoźników jest z roku na rok bogatsza i obecny rynek lotniczy zmienił się zdecydowanie w ostatnich latach. Dzisiejszego świata nie można już sobie wyobrazić bez lotnictwa zarówno cywilnego czy cargo. Potrzeba transportu nie tylko w celu wakacyjnym ale coraz częściej obowiązki służbowe czy wyjazdy na wydarzenia kulturalne, sportowe stały się dla wielu osób codziennością. Celem głównym badania jest analiza modelu biznesowego linii lotniczych Ryanair. Sformułowana hipoteza zakłada, że niższe cenny oferowanych usług są głównym czynnikiem budowania modelu biznesu i przewagi konkurencyjnej linii Ryanair. W celu badawczym przeprowadzono studium przypadku, zebrane dane pochodzą z analizy treści literatury, desk research oraz analizy SWOT. (abstrakt oryginalny)

With air transport uses more and more people and the variety of offers available to carriers from year to year richer and the current aviation market has changed significantly in recent years. Today's world can not be imagined without either civil aviation or cargo. The need to transport not only for holiday but increasingly duties or trips to cultural events, sports have become a daily routine for many people. The main objective of the study is to analyze the business model of Ryanair. Latedformulated hypothesis that lower the valuable services offered are a major factor in building a business model and competitive advantage for Ryanair. In order to research conducted case study, we collected data derived from content analysis of literature, desk research and SWOT analysis. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Afuah A. N.(2003), Tucci Ch.L., Biznes internetowy. Strategie i modele, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 2. Allaire Y., Firsirotu M.E. (2010), Myślenie strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Bis J. (2013), Innowacyjny model biznesowy - sposób na zwiększenie przewagi konkurencyjnej, [w:] Kożuch B. (red.), Modele..., Społeczna Akademia Nauk, Łódź.
 4. Casadesus-Masanell R., Ricart I.E. (2011), How to Design A Winning Business Model, "Harvard Business Review", January-February.
 5. Chesbrought H., Rosenbloom R.S. (2002), The role of the business model in capturing value from innovation: evidence from Xerox Corporation's technology spin-off companies, "Indrustial and Corporate Change" Vol. 11, No. 3.
 6. Gołębiewski T., Dudzik T.M., Lewandowska M., Witek-Hajduk M. (2008), Modele biznesu polskich przedsiębiorstw, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 7. Duczkowska-Piasecka M., Poniatowska-Jaksch M., Duczkowska-Małysz K. (2013), Model biznesu, Nowe myślenie strategiczne, Wyd. Difin, Warszawa.
 8. Griffin R.W. (2004), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 9. Obłój K. (2002), Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa.
 10. Thomson A.A., Strickland A.J. (2003), Strategic Managment: Concepts and Cases, Mc-Graw-Hill, New York.
 11. Nogalski B. (2009), Rozważania o modelach biznesowych przedsiębiorstw jako ciekawym poznawczo kierunku badań problematyki zarządzania strategicznego [w:] Krupski R. Zarządzanie strategiczne. Problemy, kierunki badań, WWSZiP, Wałbrzych.
 12. Porter M. E.(2002), What is Strategy?, Harvard Business Review 5.
 13. Osterwalder A., Pigneur Y. (2012), Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2016.040
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu