BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Frąś Józef (Politechnika Poznańska), Scholz Sebastian (A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o.), Olsztyńska Ilona (SGS Polska Sp. z o.o.)
Title
Elektroniczne narzędzia komunikacji marketingowej w biznesie mikroprzedsiębiorstw
Electronic Marketing Communication Tools in the Business of Micro-Enterprises
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 5 (83) Cz.2, s. 101-107, rys., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw: Mikrofirma.
Keyword
Mikroprzedsiębiorstwo, Internet, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Innowacje, Witryny internetowe
Micro-enterprise, Internet, Small business, Innovations, Internet websites
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem badania było sprawdzenie wykorzystania innowacyjności komunikacji internetowej (adres e-mail, strona WWW) przez mikro i małe przedsiębiorstwa. Metodologia badania - W badaniu wzięło udział ponad 600 przedsiębiorców z mikro i małych przedsiębiorstw (zgodnie z terminologią GUS), wypełniających ankietę z pytaniami zamkniętymi. Wynik - 21% ankietowanych przedsiębiorców nie dysponuje stronami WWW, 2% badanych nie posługuje się kontem e-mail, a 23% korzysta z kont prywatnych - darmowych. Oryginalność/Wartość - Tego typu badania są prowadzone tylko pod względem statystycznym przez GUS oraz firmy zajmujące się świadczeniem usług hostingu i obejmują wszystkich przedsiębiorców. Nie są one prowadzone w odniesieniu do innowacyjności. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The object of research was checking the exploitation of Internet communication innovation (ex. e-mail, WWW website) by small and micro enterprises. Design/Methodology/approach - In the research participated over 600 small and micro companies (according to Central Statistical Office of Poland (GUS) terminology), filling out questionnaire with closed-end questions. Findings - 21% of interviewees do not have WWW website, 2% of interviewees do not use e-mail account, 23% of interviewees is using private, free e-mail address. Originality/value - This type of research is made only in terms of statistic by GUS and companies providing hosting services and include all entrepreneurs. Research are not made with reference to innovation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. GUS (2015). Opracowanie Sygnalne, Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 20014 r. Warszawa.
  2. Heunks, F.J. (1998). Innovation, Creativity and Success. Small Business Economics, 10.
  3. Ministerstwo Gospodarki, Departament Strategii i Analiz (2015a). Trendy rozwojowe mikro, małych i średnich firm w ocenie przedsiębiorców w pierwszej połowie 2015 r., 2. Warszawa.
  4. Ministerstwo Gospodarki, Departament Strategii i Analiz (2015b). Przedsiębiorczość w Polsce. Warszawa.
  5. Zadura-Lichota, P. (red.). (2015). Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności. Warszawa: PARP.
  6. Żyła, T. (2015). Raport Mikro Małe firmy w Internecie 2015, przygotowany przez nazwa.pl.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.5.83/2-09
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu