BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Garnowski Konrad (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku z wszczęciem postępowania o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe
Suspension of the Period of Limitation of Tax Liability Due to the Initiation of the Proceedings Regarding Revenue Offence
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 5 (83) Cz.2, s. 177-185, bibliogr. 6 poz.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw: Mikrofirma.
Keyword
System podatkowy, Ordynacja podatkowa, Przestępstwa skarbowe
Tax system, The Tax Code, Fiscal offence
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Przedstawienie regulacji prawnych dotyczących zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego na skutek wszczęcia postępowania o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe. Metodologia badania - Analiza orzecznictwa i literatury. Wynik - W artykule zwrócono uwagę na to, że pomimo ewolucji analizowanych regulacji, w dalszym ciągu brakuje zgodności co do pewnych kwestii. Wprawdzie część zagadnień będących przedmiotem rozbieżnych orzeczeń została doprecyzowana na skutek ingerencji ustawodawcy w treść przepisów, niemniej, jednak pojawiają się kolejne problemy o znacznej doniosłości praktycznej, które nie zostały dotychczas rozstrzygnięte. Oryginalność/Wartość - Artykuł zawiera kompleksowe przedstawienie aktualnie obowiązujących uregulowań oraz dorobku judykatury, wraz z omówieniem pojawiających się aktualnych i potencjalnych problemów natury praktycznej. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Presentation of the regulations concerning the suspension of the period of limitation of tax liability due to the initiation of the proceedings regarding revenue offence. Design/Methodology/approach - Analysis of the judicial decisions and the views of the doctrine. Findings - It has been stated in the article, that despite the visible evolution of the analyzed regulations, there are some issues that still raise concerns. Admittedly the matters, being the subject of the discrepant judicial decisions, have been already made more precise due to the intervention of the legislator in the wording of legal provisions, however some new practical issues have emerged, which have not been settled so far. Originality/value - The article contains comprehensive description of the regulations in force and respective judicial decisions, with the consideration of current and potential problems of practical nature. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Adamiak, B., Borkowski, J, Mastalski, R., Zubrzycki, J. (2015). Ordynacja podatkowa, Komentarz. Wrocław: Unimex.
  2. Babiarz, S., Dauter, B., Gruszczyński, B., Hausner, R., Kabat, A., Niezgódka-Medek, M. (2015). Ordynacja podatkowa. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
  3. Banaszak, B. (2011). O konstytucyjności ustawowej regulacji zawieszenie przedawnienia zobowiązań podatkowych. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, 1.
  4. Charkiewicz, M., Daszczuk, P. (2012). Wpływ postępowania karnego skarbowego na bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Przegląd Podatkowy, 1.
  5. Kosikowski, C., Etel, L., Brolik, J., Dowgier, R., Pietrasz, P., Popławski, M., Presnarowicz, S., Stachurski, W. (2013). Ordynacja podatkowa. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
  6. Rusek, J. (2014). Zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych z uwagi na wszczęcie postępowania karnego skarbowego. Monitor Podatkowy, 7.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.5.83/2-16
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu