BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hybka Małgorzata Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Struktura, metody szacowania oraz instrumenty ograniczania luki podatkowej w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych Ameryki
Tax Gap in the United Kingdom and the United States - Structure, Estimation Methods and Instruments for its Reduction
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 5 (83) Cz.2, s. 187-198, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw: Mikrofirma.
Keyword
System podatkowy, Luka podatkowa, Unikanie opodatkowania, Oszustwa podatkowe
Tax system, Tax gap, Tax avoidance, Tax fraud
Note
streszcz., summ.
Company
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
Country
Stany Zjednoczone Ameryki, Wielka Brytania
United States of America (USA), United Kingdom
Abstract
Cel - Celem artykułu jest przedstawienie struktury luki podatkowej, metod jej szacowania i instrumentów jej przeciwdziałania w Wielkiej Brytanii i USA. Metodologia badania - W artykule wykorzystano metodę porównawczą oraz zanalizowano dane statystyczne publikowane przez HM Revenue & Customs oraz Internal Revenue Service. Wynik - W badanych państwach występują znaczące różnice w strukturze luki podatkowej, co wynika między innymi z odmiennego ukształtowania systemu podatkowego i odrębnych przyczyn powstawania tej luki. W obydwu państwach istotnym instrumentem przeciwdziałania luce podatkowej jest kontrolowana spółka zagraniczna. Oryginalność/Wartość - Artykuł jest jednym z nielicznych w literaturze krajowej zawierającym porównania luki podatkowej w wybranych państwach OECD. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The main aim of this article is to present the structure of the tax gap in the United Kingdom and the United States, methods of its estimation and instruments of its reduction. Design/Methodology/approach - The article contains a comparative analysis of the data on tax gap published by HM Revenue & Customs and Internal Revenue Service. Findings - In the countries analysed there are significant differences concerning the structure of the tax gap. One of the most important methods used to reduce the tax gap in both countries is the controlled foreign company. Originality/value - The article is one of the few publications in the polish literature adressing the problem of tax gap in the selected OECD member states. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamczyk, A., Czyż, M. (2015). Determinanty luki podatkowej w VAT w krajach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 864, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 76 (1).
 2. Brzeziński, B., Korgol, R. (2011). Doktryna substance over form w orzecznictwie podatkowym sądów w Kanadzie. Toruński Rocznik Podatkowy 2011.
 3. Closing the Tax Gap: HMRC's record at ensuring tax compliance (2012). Twenty-ninth Report of Session 2010-12. London: House of Commons, Treasury Committee.
 4. Collie, D., Norman, J. (2010). Wisconsin's Billion-Dollar Tax Gap. Milwaukee: Institute for Wisconsin's Future.
 5. Controlled Foreign Companies: an Overview (2014). London: HM Revenue & Customs.
 6. Dubin, J.A. (2012). The Causes and Consequences of Income Tax Noncompliance. New York: Springer Science.
 7. Gemmell, N., Hasseldine, J. (2012). The Tax Gap: A Methodological Review. Wellington: Victoria University of Wellington.
 8. Measuring Tax Gaps 2014 edition (2014). London: HM Revenue & Customs.
 9. Measuring Tax Gaps 2015 edition (2015). London: HM Revenue & Customs.
 10. Reducing the Federal Tax Gap. A Report on Improving Voluntary Compliance (2007). Washington: Internal Revenue Service. U.S. Department of Treasury.
 11. Schellekens, M. (2014). European Tax Handbook. Amsterdam: IBFD.
 12. Straty skarbu państwa w VAT: maj 2013 roku (2013). Warszawa: Instytut Badań Strukturalnych, PricewaterhouseCoopers.
 13. Study to Quantify and Analyze the VAT Gap in the EU Member States (2015). Brussels: European Commission.
 14. Tax Administration 2015: Comparative Information on OECD and other Advanced and Emerging Economies (2015). Paris: OECD.
 15. Tax Gap Map (2012). Washington: Internal Revenue Service.
 16. Ustawa z 20.03.2015 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszących Uzgodnień Końcowych, podpisanych 7.10.2014 r. w Warszawie, Dz.U. 2015 poz. 686.
 17. White, J.R. (2012). Sources of Noncompliance and Strategies to Reduce. Washington: It, GAO.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.5.83/2-17
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu