BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pauch Dariusz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Komornik sądowy - funkcjonariusz publiczny czy przedsiębiorca?: problem opodatkowania podatkiem od wartości dodanej czynności wykonywanych przez komorników sądowych
Bailiff - Public Officer or Entrepreneur?: the Problem of Taxation Value Added Tax Activities Performed by Bailiffs
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 5 (83) Cz.2, s. 225-232, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw: Mikrofirma.
Keyword
System podatkowy, Podatek od wartości dodanej (VAT), Funkcjonariusz publiczny, Wolne zawody, Komornik sądowy
Tax system, Value Added Tax (VAT), Public official, Freelance occupation, Bailiff
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Wskazanie na trudności w opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej czynności wykonywanych przez komorników sądowych. Metodologia badania - Na podstawie analizy literatury przedmiotu oraz aktów prawnych. Wynik - Wskazano na różnice w interpretacji przepisów o podatku od wartości dodanej przez komorników sądowych a Ministerstwo Finansów. Oryginalność/Wartość - W artykule zwrócono uwagę na wprowadzone 1 października 2015 roku zmiany w opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej czynności wykonywanej przez komorników sądowych. Rozważania rozpoczęto od próby rozstrzygnięcia czy komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym czy też przedsiębiorcą. Następnie wskazano na problem opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez komorników sądowych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - an indication of the difficulties in the tax on value added activities performed by bailiffs. Design/Methodology/approach - Based on the analysis of literature and legal acts. Findings - Pointed out differences in the interpretation of the provisions on value added tax by bailiffs and the Ministry of Finance. Originality/value - The article focuses on the introduction of 1 October 2015. Levying of value added activities carried out by bailiffs. Considerations began by trying to determine if the bailiff is a public officer or entrepreneur. Then pointed out the problem of taxation of goods and services activities performed by bailiffs. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Antkowiak, P. (2013). Polskie i europejskie standardy wykonywania wolnych zawodów. Przegląd Politologiczny, 1, s. 135.
  2. Interpretacja Nr PP10-812-802/04/MR/1556PP Ministra Finansów z 30.07.2004 r. w sprawie czynności świadczonych przez komorników sądowych.
  3. Interpretacja Nr PTI.050.1.2015.LJU.19 Ministra Finansów z 9.06.2015 r. w sprawie czynności świadczonych przez komorników sądowych.
  4. Opodatkowanie podatkiem VAT czynności wykonywanych przez komorników sądowych (2015). Warszawa: Ministerstwo Finansów.
  5. Uchwała Sądu Najwyższego z 18.07.2000 r., sygn. III CZP 23/00.
  6. Ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. z 2004, nr 54, poz. 535.
  7. Ustawa z 29.08.1997r. o komornikach sądowych i egzekucji, Dz.U. z 1997, nr 231, poz. 1376, z późn. zm.
  8. Ustawa z 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. z 2004, nr 173, poz. 1807.
  9. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13.12.2011 r., sygn. SK 44/09.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.5.83/2-20
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu