BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Peretiatkowicz Lidia Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Zarządzanie ryzykiem podatkowym z wykorzystaniem interpretacji podatkowych
Tax Risk Management Through Interpretation of Tax
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 5 (83) Cz.2, s. 233-240, bibliogr. 6 poz.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw: Mikrofirma.
Keyword
System podatkowy, Ryzyko podatkowe, Zarządzanie ryzykiem, Optymalizacja podatkowa
Tax system, Tax risk, Risk management, Tax optimization
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest prezentacja wybranych obszarów systemu podatkowego generujących ryzyko podatkowe oraz metod zarządzania ryzykiem podatkowym. W szczególności dokonano charakterystyki interpretacji podatkowej jako bazowego instrumentu zarządzania ryzykiem. Metodologia badania - W artykule wykorzystano następujące metody badawcze: studia literatury przedmiotu oraz analizę przepisów prawa krajowego dotyczących interpretacji podatkowej. Wynik - Wynikiem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na możliwość wykorzystania interpretacji podatkowej, w procesie zarządzania ryzykiem podatkowym. Oryginalność/Wartość - Artykuł prezentuje wartości poznawcze w zakresie sposobów i technik zarządzania ryzykiem podatkowym w oparciu o interpretację podatkową. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The main purpose of this article is to present selected areas of the tax system, which could generate tax risks and methods of tax management. In particular, it has been characterized primary instrument of tax risk management - interpretation of tax. Design/Methodology/approach - The following research methods were used in the study: studies of literature on the subject, analysis of legislation relating to tax interpretation. Findings - The result of this study is to draw attention to the possibility of using interpretation of tax in tax management process. Originality/value -This paper have cognitive value about techniques for apply tax risk management based on interpretation of tax. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dzwonkowski, H. (2014). Ordynacja podatkowa. Komentarz 2014. Warszawa: C.H. Beck.
  2. Kosikowski, C. (2014). Komentarz do art. 14b. W: L. Etel (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz (153). Warszawa: Woltes Kluwer.
  3. Stępień, M. (2015). Elementy zarządzania podatkami przedsiębiorstwa w aspekcie ryzyka podatkowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 864, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 76 (1), 35-44.
  4. Szlęzak-Matusewicz, J. (2008). Zarządzanie ryzykiem podatkowym w przedsiębiorstwie. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy, 86.
  5. Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014, poz. 851, t.j. z późn. zm.).
  6. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015, poz. 613 t.j. z późn. zm.).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.5.83/2-21
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu