BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamczyk Adam (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Czynniki kształtujące dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce na tle państw Unii Europejskiej
Factors Affecting the Corporate Income Tax Revenues in Poland Against EU Countries
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 5 (83) Cz.1, s. 11-19, tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Keyword
Finanse publiczne, Dochody budżetowe, Podatek dochodowy od osób prawnych, Analiza regresji, Analiza porównawcza
Public finance, Budget revenue, Corporate income tax, Regression analysis, Comparative analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest identyfikacja czynników kształtujących poziom dochodów z tytułu podatku dochodowego oraz odpowiedź na pytanie, czy są one jednakowe dla różnych państw, czy specyficzne dla poszczególnych systemów podatkowych. Metodologia badania - W artykule zostały wykorzystane metody analizy regresji, a w szczególności model danych panelowych oraz współczynnik korelacji liniowej Pearsona. Oryginalność/wartość - W dotychczasowych badaniach nie analizowano różnic między determinantami wpływów z tytułu CIT w różnych państwach. Wynik - W artykule wskazano, że w ujęciu międzynarodowym dwa czynniki: dynamika PKB oraz poziom stawki podatkowej istotnie wpływają na poziom dochodów podatkowych z tytułu CIT. Znaczna część determinant wpływów podatkowych z tytułu CIT w Polsce jest specyficzna dla polskiego systemu opodatkowania dochodów osób prawnych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - This article aims to identify the factors influencing the level of revenues from corporate income tax, and find the answer to the question whether they are the same for different countries or specific to the each tax system. Design/methodology/approach - To solve the problem the author use the method of regression analysis and in particular the model of panel data and Pearson correlation coefficients. Findings - In the group of 21 investigated countries two main factors affected the level of corporate income tax: the GDP dynamics and statutory tax rate. The majority of CIT revenue determinants are specific for each country. Originality/value - In previous investigations there were no analysis of the differences in CIT revenue determinants among various countries. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Armando, M.A. (2015). How Do Firm Characteristics Affect the Corporate Income Tax Revenue? Pobrane z: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2537191.
  2. Armstrong, C.S., Blouin, J.L., Larcker, D.F. (2012). The Incentives for Tax Planning. Journal of Accounting and Economics, 53, 391-411.
  3. Frank, M.M., Lynch, L.J., Rego, S.O. (2009). Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting. The Accounting Review, 84, 467-496.
  4. Karpowicz, A. (2014). Determinants of Corporate Income Tax Revenues of European Union Member States. Autoreferat pracy doktorskiej. Warszawa.
  5. Keightley, M.P., Sherlock, M.F. (2014). The Corporate Income Tax System: Overview and Options for Reform. Congressional Research.
  6. Kumar, M.S., Quinn, P.D. (2012). Fiscal Affairs and Finance Department, Globalization and Corporate Taxation. IMF Working Paper, 10.
  7. Olsen, T.E., Osmundsen, P. (2011). Multinationals, Tax Competition and Outside Options. Journal of Public Economics, 95, 1579-1588.
  8. Osmundsen, P., Hagen, K.P., Schjelderup, G. (1998). Internationally Mobile Firms and Tax Policy. Journal of International Economics, 45, 97-113.
  9. Schnieider, F. (2012). The Shadow Economy and Work in the Shadow: What Do We (Not) Know? IZA Discussion Paper, 6423, March.
  10. Schnieider, F. (2015). Size and Development of the Shadow Economy of 31 European and 5 other OECD Countries from 2003 to 2015: Different Developments.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.5.83/1-01
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu