BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bryndziak Szymon (Uniwersytet Łódzki)
Title
Klauzule antyabuzywne w międzynarodowym unikaniu opodatkowania
Anti-Abuse Rules in International Tax Evasion
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 5 (83) Cz.1, s. 79-86, bibliogr. 11 poz.
Issue title
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Keyword
System podatkowy, Unikanie opodatkowania, Podwójne opodatkowanie, Klauzule abuzywne
Tax system, Tax avoidance, Double taxation, Abusive clauses
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest prezentacja środków antyabuzywnych, to jest mechanizmów prawnych stosowanych w celu zwalczania niedozwolonego użycia i wykorzystywania przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania wyłącznie w celu osiągnięcia korzyści podatkowych. Metodologia badania - Jako metodę badawczą wykorzystano studia literaturowe. Wynik - Wynikiem niniejszego artykułu są wnioski de lege ferenda w zakresie potencjalnych możliwości uszczelniania polskiego systemu podatkowego. Oryginalność/wartość - Artykuł prezentuje wartości poznawcze w zakresie sposobów i technik ograniczania nadużywania przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. W opracowaniu przedstawiono podstawowe narzędzia zwalczania agresywnego planowania podatkowego zarówno na gruncie regulacji wewnętrznych, jak i postanowień umownych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the article is the presentation of anti-abuse rules - the legal mechanisms used to combat with improper use of double tax treaties. Design/methodology/approach - Author has used the literature studies methodology. Findings - The result of this articles are the de lege ferenda conclusions in terms of potential sealing Polish tax system. Originality/value - This paper have cognitive value about ways techniques to limit improper use of double tax treatment. The article presents the basic tools to combat aggressive tax planning, especially in domestic tax law and in treaty provisions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brooks, A., Head, J. (1997). Tax Avoidance: In Economics, Law and Public Choice. W: G.S. Cooper (red.), Tax Avoidance and the Rule of Law (s. 53-91). Amsterdam: International Bureau of Fiscal Documentation.
 2. Brzeziński, B., Korgol, R. (2011). Doktryna Substance Over Form w orzecznictwie podatkowym sądów w Kanadzie. Toruński Rocznik Podatkowy, 60-92.
 3. Commentaries on the Articles of the Model Tax Convention, Model Tax Convention (Condensed Version) (2010). OECD. Pobrane z: http://www.oecd.org/berlin/publikationen/43324465.pdf (4.05.2016).
 4. Cooper, G.S. (2014). Preventing Tax Treaty Abuse. Papers on Selected Topics in Protecting the Tax Base of Developing Countries. Paris.
 5. Elliffe, C. (2016). The Lesser of Two Evil: Double Tax Treaty Override or Treaty Abuse. British Tax Reviev, 1, 62-88.
 6. Kosters, B. (2009). Tax Planning, Treaty Shopping and the Tax Administration's Response. Asia-Pacific Bulletin, 15, 1, 12-15.
 7. Larking, B. (red.). (2001). International Tax Glossary. Amsterdam: International Bureau of Fiscal Documentation.
 8. Vogel, K. (1998). On Double Taxation Conventions. A Commentary to the OECD-, UN- and US Model Conventions for the Avoidance of Double Taxation on Income and Capital with Particular Reference to German Treaty Practice. London-The Hague-Boston: Kluwer Law International.
 9. Weeghel Van, S. (1998). The Improper Use of Tax Treaties. London-The Hague-Boston: Kluwer Law International.
 10. Wienands, H.-G. (1996). Dividend-Splitting, NeueWirtschafts Briefe. Herne, 13, 1069-1073.
 11. Zdyb, M. (2007). Nadużywanie przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i zjawisko treaty shopping. Przegląd Podatkowy, 6, 13-21.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.5.83/1-07
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu