BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borowska-Pietrzak Agata (Uniwersytet Gdański)
Title
Uwarunkowania systemu motywowania pozamaterialnego pracowników wiedzy na przykładzie kancelarii prawniczej
Determinants of Non-material Motivation System of Knowledge Workers for a Law Firm Example
Source
Zarządzanie i Finanse, 2016, R. 14, nr 2, cz. 1, s. 91-103, tab., bibliogr. 12 poz.
Journal of Management and Finance
Keyword
Motywowanie pracowników, Zaangażowanie pracowników, Kancelarie prawnicze
Motivating employees, Employees' engagement, Law firms
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono uwarunkowania budowy narzędzi motywowania pozamaterialnego pracowników wiedzy. Jako przykład grupy zawodowej uwzględnionej w badaniach przyjęto grupę prawników w kancelarii prawniczej. Zbadano takie uwarunkowania, jak styl kierowania, konflikty i sposoby ich rozwiązywania, relacje interpersonalne. Badani prawnicy wykazują wysoką motywację, chcą się dzielić wiedzą i rozwiązywać konflikty, ale tylko w przypadku stworzenia im odpowiednich warunków opartych na wyrażaniu uznania i docenianiu ich wkładu w sukces kancelarii.(abstrakt oryginalny)

The article describes the determinants of the construction of intangible motivate tools for knowledge workers. As a sample of a professional group included in the study, it had been adopted a group of lawyers hired in a law firm. It was examined factors such as: management style, conflicts and ways of solving, sharing knowledge and interpersonal relations. Examined lawyers show high motivation, they want to share knowledge and solve conflicts, but when there is a possibility to create the appropriate conditions for them based on the expression of recognition and appreciation of their contribution to the success of the law-office.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Armstrong M. (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer, Warszawa.
 2. Chełpa S., Witkowski T. (2004), Psychologia konfliktu, Wydawnictwo Moderator, Taszów.
 3. Czerska M. (2001), Motywacja, w: A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, Organizacja i zarządzanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 4. Czubasiewicz H. (2009), Pracownicy wiedzy jako wyzwanie dla zarządzania zasobami ludzkimi, w: Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych, Potocki A. (red.), Difin, Warszawa.
 5. Davenport T. H. (2007), Zarządzanie pracownikami wiedzy, Oficyna Wydawnicza a Wolters Kluwer Business, Kraków.
 6. Jemielniak D. (2007), Zarządzanie wiedzą w powiązaniu z HPWS: Zastosowanie w spółkach high-tech, w: Systemy wysoce efektywnej pracy, Borkowska S. (red.), IPiSS, Warszawa.
 7. Juchnowicz M. (2010), Zarządzanie przez zaangażowanie, PWE, Warszawa.
 8. Kawka T. (2014), Wynagrodzenia w organizacjach nowej gospodarki. Uwarunkowania. Funkcje. Konfiguracja, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław.
 9. Listwan T. (2010), Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa.
 10. Mikuła B. (2012), Nowy wymiar zachowań organizacyjnych, w: Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą, Mikuła B. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 11. Nicklethwait J., Wooldridge A. (2003), Czas przyszły doskonały, Zysk i Spółka, Poznań.
 12. Nogalski B., Kowalczyk A. (2007), Zarządzanie wiedzą. Koncepcje i narzędzia, Difin, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2084-5189
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu