BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świątek Władysław (Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej)
Title
Analiza kosztów i korzyści zasobów ludzkich w perspektywie przedsiębiorstwa
Cost-Benefit Analysis of Human Resources
Source
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku Białej, 2015, nr 4, s. 45-56, rys., bibliogr. 6 poz.
Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law
Keyword
Analiza kosztów, Zasoby ludzkie, Przedsiębiorstwo
Cost analysis, Human resources, Enterprises
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wkraczając w nowe tysiąclecie i gospodarkę opartą na wiedzy, niezaprzeczalne stało się to, iż to ludzie, a nie pieniądze, budynki i wyposażenie, są głównym czynnikiem decydującym o jakości przedsiębiorstw i ich przyszłości. Powyższe spowodowało, że jednym z najważniejszym elementów zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem jest zarządzanie zasobami ludzkimi. W niniejszym opracowaniu przedstawiono elementy BalancedScorecard dostosowanej do zasobów ludzkich oraz sposoby kalkulacji i szacowania kosztów i korzyści tych zasobów. (abstrakt oryginalny)

Entering the new millennium and knowledge-based economy, it became undeniable that people, not money, buildings and equipment are the primary and most important determinant of the quality of companies and their future. This means that one of the most important elements of modern enterprise management is the management of human resources. This paper describes the elements of the Balanced Scorecard adapted to human resources, and methods of calculation and estimation of costs and benefits of these resources.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. . Becker B. E., Huselid M. A., Ulrich D., Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
  2. . Cascio W. F., Costing Human Resources: The Financial Impact of Behavior In Organizations, PWS-Kent Publishing, Boston, MA 2000.
  3. . Fay C. H., Hempel P. S., Director S. M., Huselid M. A., Costing Human Resources Initiatives, School of Management and Labor Relations, Rutgers University 1997; Fay C. H., Hempel P. S., Director S. M., Huselid M. A., Rutgers Human Resource Costing Model Software (Version 1.3), School of Management and Labor Relations, Rutgers University 1997.
  4. . Penc-Pietrzak J., Strategia wykorzystywania okazji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2005, nr 12, s. 29.
  5. . Schmidt F. L., Hunter J. E., Muldrow T. W, Impact of Valid Selection Procedures on Work-Force Productivity, "Jurnal of Applied Psychology" 1979, nr 64.
  6. . Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów. Tom II, (red.) Świderska G. K., Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
2084-1809
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu