BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Iwin-Garzyńska Jolanta (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Nowe oblicze optymalizacji podatkowej w Polsce
The New Face of Tax Optimization in Poland
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 5 (83) Cz.1, s. 97-107, bibliogr. 22 poz.
Issue title
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Keyword
Ordynacja podatkowa, Unikanie opodatkowania, Optymalizacja podatkowa
The Tax Code, Tax avoidance, Tax optimization
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Przedstawienie istoty optymalizacji podatkowej z uwzględnieniem propozycji zmian w Ordynacji podatkowej dotyczących klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Metodologia badania - W opracowaniu wykorzystano metodę analizy źródeł, dokumentów, wyroków sądowych oraz metodę dedukcji i indukcji. Wynik - W artykule wykazuje się, że proponowane zmiany w Ordynacji podatkowej wprowadzające klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania stanowią o nowym obliczu optymalizacji podatkowej w Polsce. Oryginalność/wartość - Oryginalne przedstawienie idei klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania jako nowego oblicza optymalizacji podatkowej w Polsce. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the study is to present the essence of tax optimization with regard to proposals for changes in the Tax Code relating to the clause against tax evasion. Design/methodology/approach - The following research methods were used in the study of the sources, documents, court orders and the method of deduction and induction. Findings - The study stresses that the proposed amendments to the Tax Code, the introductory clause against tax evasion constitute the new face of tax optimization in Poland. Originality/value - Original present idea clause against tax evasion as the new face of tax optimization in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Graham, J.R. (2003). Taxes and Corporate finance: A Review. Duke University, The Review of Financial Studies, 16, 4, 1075-1129.
 2. Ladziński, A. (2008). Prawne granice optymalizacji podatkowej. Przegląd Podatkowy, 6, 20.
 3. Miller, M.H. (1977). Debt and Taxes. Journal of Finance, 32, 261-275.
 4. Miller, M.H. (1988). The Modigliani-Miller Propositions After Thirty Years. Journal of Economic Perspectives, 1, 4, 99-120.
 5. Modigliani, F., Miller, M.H. (1958). The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment. American Economic Review, 48, 261-297.
 6. Modigliani, F., Miller, M.H. (1963). Corporate Income, Taxes and the Cost of Capital. A Correction. American Economic Review, 53, 433-443.
 7. Nykiel W., Zalasiński, A. (red.). (2014). Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych: Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
 8. Radwański, Z. (2000). Glosa do wyroku NSA z 11.11.1999 r., OZ Białystok SA/Bk 289/99. OSP, nr 9, poz. 135a.
 9. Radzikowski, K. (2010). Obejście prawa podatkowego w najnowszym orzecznictwie sądów administracyjnych. Przegląd Podatkowy, 6, 10.
 10. Sierpińska, M., Niedbała, B. (2003). Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWN.
 11. Sobieska, I. (2012). Doradztwo podatkowe. Funkcjonowanie i kierunki rozwoju. Warszawa: Lex, Wolters Kluwer.
 12. Winiarski, K. (2015). Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania a obejście i nadużycie praw podatkowego. Przegląd Prawa Publicznego, 12, 103-113.
 13. Wyciślok, J. (2013). Optymalizacja podatkowa. Legalne zmniejszanie obciążeń podatkowych. Warszawa: C.H. Beck.
 14. Wyrzykowska, A. (2006). Optymalizacja - legalnym wyborem podatnika? Fiskus, 8, 135.
 15. Ustawa z 29.08.1997 - Ordynacja podatkowa. Dz.U. 2005, nr 8, poz. 60, z późn. zm.
 16. Wyrok NSA z 10.07.1996, sygn. SA/Ka 1244/95, "Monitor Podatkowy" 1997, nr 8, s. 239-243.
 17. Wyrok NSA z 31.01.2002, sygn. I S.A./Gd771/01, "Doradztwo Podatkowe" 2003, nr 2, s. 64-67.
 18. Wyrok NSA z 15.01.2016, sygn. akt II FSK 3162/13.
 19. Wyrok Sądu Najwyższego z 3.09.1998, sygn. I CKN 815/97, OSNC 1999, nr 5, poz. 38.
 20. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11.05.2004, sygn. K 4/03, Dz.U. nr 122, poz. 1288.
 21. Wyrok WSA w Warszawie z 30.03.2004, sygn. III SA/Wa 1195/05, LEX nr 181010.
 22. Zalecenia Komisji Europejskiej z 6.12.2012 w sprawie agresywnego planowania podatkowego. Dz.Urz. UE L338 z 12.12.2012.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.5.83/1-09
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu