BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Peretiatkowicz Lidia (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Wykorzystanie zagranicznego zakładu w międzynarodowym planowaniu podatkowym
The Use of a Foreign Permanent Establishment in International Tax Planning
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 5 (83) Cz.1, s. 119-127, tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Keyword
Podatnik, Przedsiębiorstwo zagraniczne, Optymalizacja podatkowa
Taxpayer, Foreign enterprises, Tax optimization
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem niniejszego artykułu jest scharakteryzowanie i wyjaśnienie konsekwencji podatkowych działań dokonywanych z wykorzystaniem zagranicznego zakładu. Przeanalizowano przyczyny decydujące o wyborze poszczególnych mechanizmów i scharakteryzowane ich rodzaje. Metodologia badania - W opracowaniu wykorzystano następujące metody badawcze: studia literatury przedmiotu, orzecznictwa i interpretacji podatkowych oraz analizę przepisów prawa dotyczących zagranicznego zakładu. Wynik - Wynikiem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na możliwość wykorzystania zagranicznego zakładu w międzynarodowym planowaniu podatkowym. Oryginalność/wartość - Artykuł prezentuje wartości poznawcze w zakresie sposobów i technik planowania podatkowego z wykorzystaniem zagranicznego zakładu. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this article is to characterize as well as clarify the tax implications of activitieswithe the use of a permanent establishment. Design/methodology/approach - The following research methods were used in the study: studies of literature on the subject, case law and interpretations of tax, analysis of legislation relating to permanent establishment. Findings - The result of this study is to draw attention to the possibility of using permanent establishment in international tax planning. Originality/value - This paper have cognitive value about techniques for apply internetional tax planning based on permanent establishment. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aleksandrowicz, M. (2010). Komentarz do art. 7 ust. 1. W: B. Brzeziński (red.), Model Konwencji OECD Komentarz (s. 464-467). Warszawa: Oficyna Prawa Polskiego.
 2. Bany, K. (2016). Modelowa konwencja OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku. Wersja skrócona. Warszawa: Wolters Kluwer.
 3. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 26.08.2013, sygn. IPTPB1/415-373/13-2/MD.
 4. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 7.10.2014, sygn. IPPB5/423-650/14-2/PS.
 5. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17.10.2014, sygn. IPPB1/415-836/14-3/KS.
 6. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 26.03.2015, sygn. IPTPB3/4510-5/15-2/IR.
 7. Jamroży, M., Jamroży, A. (2012). Spółka osobowa prawa handlowego. Aspekty prawno-podatkowe, optymalizacja podatkowa. Warszawa: Wolters Kluwer.
 8. Jamroży, M. (2014). Planowanie podatkowe działalności prowadzonej poprzez zagraniczny zakład. Katowice: Wyd. UE w Katowicach.
 9. Kukulski, Z. (2015). Konwencja modelowa OECD i konwencja modelowa ONZ w polskiej praktyce traktatowej. Warszawa: Wolters Kluwer.
 10. Kuźniacki, B. (2010). Treaty shopping jako mechanizm unikania opodatkowania na poziomie międzynarodowym. Kwartalnik Prawa Podatkowego, 1, 45-62.
 11. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13.11.2014, sygn. I FSK 229/13.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.5.83/1-11
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu