BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stolarski Andrzej (Uniwersytet Łódzki)
Title
Obszary optymalizacji podatkowej przedsiębiorstw
The Areas of Entrepreneurs Tax Optimization
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 5 (83) Cz.1, s. 151-159, bibliogr. 9 poz.
Issue title
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Keyword
Podatek od wartości dodanej (VAT), Podatek dochodowy od osób prawnych, Optymalizacja podatkowa, Podatek od czynności cywilnoprawnych
Value Added Tax (VAT), Corporate income tax, Tax optimization, Civil Law Action Tax
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest dokonanie klasyfikacji metod optymalizacji podatkowej według trzech obszarów tożsamych z etapami procesu powstawania i wygasania zobowiązania podatkowego. Metodologia badania - Artykuł powstał na podstawie studiów nad literaturą i źródłami obowiązującego prawa podatkowego. Wynik - W opracowaniu została przedstawiona klasyfikacja metod optymalizacji podatkowej w podziale na 3 grupy w zależności od celu stosowania metody. Oryginalność/wartość - Artykuł stanowi jednolite zestawienie stosowanych przez przedsiębiorców metod optymalizacyjnych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this article is to present classification of tax optimization methods with comparison to the tax liability's creation and expiration process. Research/methodology - Article is based on the study of literature and sources of the applicable tax laws. Result - The study was presented classification of methods of tax optimization divided into three groups depending on the purpose of application of the method. Originality/value - The article is a summary of tax optimization methods used by entrepreneurs. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ickiewicz, J. (2014). Podatki, składki, opłaty. Fiskalne obciążenia działalności gospodarczej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
  2. Jamroży, M., Kudert, S. (2007). Optymalizacja a uchylanie się od opodatkowania. Warszawa: ABC.
  3. Mastalski, R. (2014). Prawo podatkowe. Warszawa: C.H. Beck.
  4. Smoleń, P., Wójtowicz, W. (2015). Prawo podatkowe. Warszawa: C.H. Beck.
  5. Ustawa z 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz.U. 2016, poz. 195.
  6. Ustawa z 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U. 2016, poz. 68.
  7. Ustawa z 29.08.1997 - Ordynacja podatkowa. Dz.U. 2016, poz. 195.
  8. Ustawa z 11.03.2004 o podatku od towarów i usług. Dz.U. 2015, poz. 1649.
  9. Wyciślok, J. (2013). Optymalizacja podatkowa. Warszawa: C.H. Beck.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.5.83/1-14
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu