BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaworska Elżbieta (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Rola zawodowych księgowych w przedsiębiorstwach społecznie odpowiedzialnych
Conception and Directions of Using DEA Method to Measure the Efficiency of Local Governments - Selected Aspects
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 2 (80) Cz.2, s. 123-131, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Księgowy, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Raportowanie, Sprawozdawczość finansowa
Accountant, Small business, Corporate Social Responsibility (CSR), Reporting, Financial reporting
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - identyfikacja roli osób zawodowo zajmujących się rachunkowością z perspektywy koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CSR). W związku z tym ukazano udział rachunkowości w realizacji idei CSR. Omówiono także obszary i zakres zadań wykonywanych przez specjalistów z rachunkowości na potrzeby implementacji strategii społecznej odpowiedzialności, w tym także w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wskazano również kierunki jej zmian. Metodologia badania - artykuł opiera się na studiach literaturowych, wykorzystano metodę analizy źródeł, rozumowania dedukcyjnego i indukcyjnego. Wynik - artykuł koncentruje się na określeniu roli specjalistów z rachunkowości we wdrażaniu idei społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwie. Oryginalność/Wartość - artykuł zawiera wyniki analizy roli specjalistów z rachunkowości oraz realizowanych przez nich zadań w świetle społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, a także kierunki jej zmian. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the main aim of this article is to present the idea of non-parametric DEA (Data Envelopment Analysis) method, as well as to indicate the direction of using this method in measuring the effectiveness of the local governments in Poland. Design/Methodology/Approach - the methods used to attain the objective included the analysis of literature concerning the subject and the induction and deduction methods. The main indicators of the basic CCR model functioning in the framework of the DEA method used to measure the efficiency of the entities were presented and discussed. The concept of using DEA method referred to local governments in Poland. Findings - the conducted research showed that DEA is a complex method, which allows to obtain useful information about the effectiveness of the activity of an entity, although its use can be laborious. Due to the fact that it allows to assess the effectiveness of the entity, it can be also used for the implementation of management control. Originality/Value - the article is a review of the literature in the subject area, and its content is a synthetic summary of the concept and the scope of the DEA method. The article can provide a theoretical basis for the application of this method in practice by local governments. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. ACCA (2012). 100 drivers of change for the global accountancy profession. The Association of Chartered Certified Accountants, September. Pobrano z: www.accaglobal.com/content/dam/acca/global/PDF-technical/ futures/pol-af-doc.pdf (10.03.2016).
 2. ACCA (2012b). 100 drivers of change for the global accountancy profession. Appendix, ACCA. September 2012. Pobrano z: www.futuretoday.com/content/dam/IMA/pdf/Business/Trends/pol-af-doc_appendix-web.pdf (10.03.2016).
 3. Berry, A.J., Sweeting, R., Goto, J. (2006). The effect of business advisors on the performance of SMEs. Journal of Small Business and Enterprise Development, 13, 1, 33-47.
 4. Blackburn, R., Carey, P. and Tanewski, G.A. (2010). Business Advice to SMEs: Professional Competence, Trust and Ethics: Research Report No. 119, London: The Association of Chartered Certified Accountants.
 5. Carey, P., Tanewski, G.A. (2009). The Provision of Business Advice by External Accountants to the SME Clients: Agency Theory, Relational Marketing and Resources Dependence. Melbourne: Monash University.
 6. Cassells, S., Lewis, K. (2011). SMEs and environmental responsibility: do actions reflect attitude? Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 18, 3, 186-199.
 7. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility (2011). COM(2011) 681. Komisja Europejska, Bruksela, Pobrano z: http://eur-lex.europa.eu/ LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:EN:PDF (10.03.2016).
 8. Devi, S.S., Samujh, R.H. (2010). Accountants as Providers of Support and Advice to SMEs in Malaysia RR/118/001. London: Association of Chartered Certified Accountants.
 9. Devi, S.S., Samujh, R.H. (2012). The professional accountant - SMEs nexus: a review and synthesis of the literature. In: N. Norbani, A. Mohmood (red.), Malaysian SMEs in the New Economy (s. 163-202). London: Cenage Learning Asia Pty.
 10. Environmental Sustainability: Tools and Techniques (2010). The Society of Management Accountants of Canada (CMA Canada), the American Institute of Certified Public Accountants, Inc. (AICPA) and The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), Pobrano z: www.cimaglobal.com/Documents/Thought _leadership_docs/MAGs/Environmental Sustainability - English Final Nov 19.pdf (10.03.2016).
 11. Gibassier, D., Rodrigue, M., Arialiès, D-L. (2015). From Share Value to Shared Value: Exploring the Role of Accountants in Developing Integrated Reporting in Practice. IMA-ACCA, October. Pobrano z: www.imanet.org/docs/default-source/thought_leadership/from-share-value-to-shared-value_02-01-16-final. pdf?sfvrsn=2 (10.03.2016).
 12. Hopwood, A.G., Unerman, J., Fries, J. (red.). (2010). Accounting for sustainability: Practical insights. London, UK: Earthscan Ltd.
 13. IFAC (2009). International Good Practice Guidance. Evaluating and Improving Governance in Organizations. London: International Federation of Accountants, February.
 14. IFAC (2010). The Role of Small and Medium Practices in Providing International Federation of Accountants Business Support to Small and Medium-Sized Enterprises. London: Small and Medium Practices Committee.
 15. IFAC (2011). Sustainability framework 2.0. Professional accountants as integrators. Pobrano z: www.accountability.org/images/content/4/3/435.pdf (10.03.2016)
 16. IFAC (2011). Competent and versatile: How professional accountants in business drive sustainable organizational success. Pobrano z: http://ifac-communications.epaperflip.com/v/Competent-and-Versatile/#?page=0 (10.03.2016).
 17. Internetowy Słownik Języka Polskiego PWN. Pobrano z: http://jsp.pwn.pl (10.03.2016).
 18. Jaworska, E. (2011). Etyka cnót w etyce rachunkowości. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, (1/2), 377-385.
 19. Porter, M.E., Kramer, M.R. (2011). Creating shared value. Harvard Business Review, January-February.
 20. Schaltegger, S., Zvezdov, D. (2013). Accounting and Control for Sustainability. Studies in Managerial and Financial Accounting, 26, 265-296.
 21. Schaltegger, S., Zvezdov, D. (2015). Gatekeepers of sustainability information: exploring the roles of accountants. Journal of Accounting & Organizational Change, 11, 3, 333-361.
 22. Suddaby, R., Gendron, Y., Lam, H. (2009). The organizational context of professionalism in ing. Accounting, Organizations and Society, 34, 3-4, April-May, 409-427.
 23. Szadziewska, A. (2014). Rola specjalistów z rachunkowości na tle zmian w raportowaniu biznesowym. Zarządzanie i Finanse, 12, 2, 237-254.
 24. Williams, B.R., O'Donovan, G. (2015). The accountants' perspective on sustainable business practices in SMEs. Social Responsibility Journal, 11, 3, 641-656.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.2.80/2-13
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu