BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jędruczyk Elżbieta (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Rola wybranych instrumentów polityki podatkowej w kształtowaniu ciężaru opodatkowania mikroprzedsiębiorstw
The Importance of Tax Accounting Instruments in Modyfing Tax Burden Carried by Microenterprises
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 2 (80) Cz.2, s. 133-140, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Polityka podatkowa, Polityka fiskalna, System podatkowy, Mikroprzedsiębiorstwo
Tax policy, Fiscal policy, Tax system, Micro-enterprise
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - celem artykułu jest przedstawienie wybranych instrumentów polityki podatkowej jako instrumentów umożliwiających kształtowanie ciężaru opodatkowania przedsiębiorstw, oraz próba sformułowania sugestii w zakresie skutecznego projektowania instrumentów polityki podatkowej ze szczególnym uwzględnieniem kosztu zgodności. Metodologia badania - zastosowano badania literaturowe, badania zagregowanych danych statystycznych oraz case study. Wynik - analiza struktury mikroprzedsiębiorstw wskazuje, że w tym sektorze ogromną rolę pełni minimalizacja compliance cost (kosztu zgodności), w związku z czym wysoką istotnością charakteryzują się te instrumenty polityki podatkowej, które pozwalają na zastosowanie uproszczeń w zakresie ewidencji do celów podatkowych, względnie powodują możliwość zrównania rozwiązań stosowanych dla celów rachunkowości finansowej również dla celów podatkowych. Oryginalność/Wartość - oryginalnym wkładem autora jest propozycja wykorzystania koncepcji kosztu zgodności netto celem projektowania efektywnych instrumentów polityki podatkowej pozwalających na osiągnięcie pożądanego efektu redystrybucyjnego. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the purpose of the paper is showing certain tax policy instruments as one of ways allowing modifying tax burden carried by enterprises, as well as the attempt to formulate suggestions about designing successful tax accounting instruments, aimed to lower compliance cost. Design/Methodology/Approach - there were literature research performed, as well as aggregated macrodata analysis and case study. Findings - analysis of microenterprises structure shows, that in the sector there is very important role of compliance cost minimalizing, so the most important tax policy instruments are simplified forms of accounting or, on the other hand, other instruments, that allow to broader usage of financial accounting for tax purposes. Originality/Value - the originality is shown in concept of net compliance cost conception usage, in order to successfully designing tax policy instruments, allowing their broad usage and gaining the effect demanded. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Compliance Costs Related to Cross-Border Activity Specific Contract No9 TAXUD/DE/336. Based on Framework Contract No TAXUD/2012/CC/117 (2014). Final report EY - October.
 2. Dorozik, L., Stanielewicz, J., Walczak, B. (2008). System podatkowy Polski. Szczecin: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 3. Eichfelder, S., Vaillancourt, F. (2014). Tax Compliance Costs: A Review of Cost Burdens and Cost Structures (s. 111-148). Hacienda Publica EspanolaRevista Econ. Publica. Pobrane z: www.ief.es/recursos/ publicaciones/revistas/HP_resumenes.aspx.
 4. Evans, C., Hansford, A., Hasseldine, J., Lignier, P., Smulders, S., Vaillancourt, F., 2014. Small Business and Tax Compliance Costs: A Cross-Country Study of Managerial Benefits and Tax Concessions. EJournal Tax Res. 12, 453-482. Pobrane z: www.business.unsw.edu.au/research/research-journals/atax-journal.
 5. Fernández-Rodríguez, E., Martínez-Arias, F. (2014). Determinants of the Effective Tax Rate in the BRIC Countries. Emerging Markets Finance & Trade, 50, May-June, Supplement 3.
 6. Komisja Europejska (2015). Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP, Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej. Official Journal L 124, 20/05/2003, 0036-0041.
 7. Lang, M., (2008). Tax Compliance Costs for Companies in an Enlarged European Community. Kluwer Law International.
 8. Sandford, C., Godwin, M., Hardwick, P. (1989). Administration and compliance costs of taxation. Bath, UK: Fiscal Publications.
 9. Sandford, C., Godwin, M., Hardwick, P. (1989). Administrative and Compliance Costs of Taxation. With an appendix by David Collard.
 10. Tarnawa, A., Zadura-Lichota, P. (red.). (2015). Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013-2014. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 11. Tran-Nam, B. (2000). Tax Compliance Costs: Research Methodology and Empirical Evidence from Australia. Natl. Tax J., 53, 229-252. Pobrane z: http://ntj.tax.org.
 12. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U. 2014, poz. 851, z późn. zm.
 13. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz.U. 2012, poz. 361, z późn. zm.
 14. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330, z późn. zm.
 15. Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (notyfikowane jako dokument nr C(2003) 1422). Dz.U. L 124 z 20.5.2003.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.2.80/2-14
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu