BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Poniatowska Lucyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Rezerwy kapitałowe i ich znaczenie w działalności jednostki gospodarczej
Capital Reserves and their Importance in Business Activity
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 2 (80) Cz.2, s. 169-176, bibliogr. 13 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Rezerwy, Kapitał przedsiębiorstwa, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Reserves, Business capital, Enterprise management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - celem artykułu jest przedstawienie roli i funkcji rezerw kapitałowych tworzonych w rachunkowości w działalności każdej jednostki gospodarczej. Metodologia badania - metodą badawczą zastosowaną w niniejszym opracowaniu jest analiza literatury przedmiotu oraz regulacji prawnych. Wynik - rezerwy kapitałowe są specyficznym rodzajem rezerw w rachunkowości, wyodrębnianym przy szerokim ujęciu tej kategorii. Pełniącą one wiele istotnych funkcji w przedsiębiorstwie, a ich tworzenie związane jest przede wszystkim z koncepcjami zachowania kapitału. Oryginalność/Wartość - zasadnicze znaczenie rezerw kapitałowych wynika z faktu, że zapewniają one środki na odtworzenie kapitału i tym samym pozwalają jednostce kontynuować działalność, warunkują także stabilny, długofalowy rozwój jednostki. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the purpose of this article is to present the nature and kinds of the capital reserves and their role and functions in business activity. Design/Methodology/Approach - the method of critical analysis of literature and the accounting regulations were used to prepare this article. Findings - the capital reserves are a special kind of provisions in the accounting. They perform many different and important functions in business activity. Originality/Value - the capital reserves allow the continuation of activities (preserve the principle of going concern) and determines the stable development. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Duraj, A. (2004). Kształtowanie rezerw w przedsiębiorstwie. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 2. Duraj, A. (2008). Rezerwy a strategie finansowe publicznych spółek akcyjnych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 3. Gierusz, J., Gierusz, M. (2009). Rezerwy w prawie bilansowym i podatkowym. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 4/1, 43-55.
 4. Gmytasiewicz, M. (2002). Rezerwy w księgach rachunkowych. Tworzenie, wykorzystanie, rozwiązywanie. Warszawa: Difin.
 5. Gmytasiewicz, M., Karmańska, A. (2006). Rachunkowość finansowa. Warszawa: Difin.
 6. Gos, W. (1995). Rezerwy. W: T. Kiziukiewicz, (red.), Rachunkowość. Zasady prowadzenia w jednostkach gospodarczych. Wrocław: Wyd. Ekspert.
 7. Kamela-Sowińska, A. (2010). Rachunkowość zaawansowana. Część 1. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości.
 8. Kiziukiewicz, T., Sadowska, T. (1999). Przewodnik po rachunkowości. Szczecin: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej.
 9. Kufel, M. (1993). Bilansowanie kapitału własnego. W: J. Weber, M. Kufel (red.), Wprowadzenie do rachunkowości spółek. Bilansowanie majątku i kapitałów. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Park.
 10. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. (2013). Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce,.
 11. Pfaff, J. (2011). Kapitały własne i ich ujęcie w ewidencji. W: J. Pfaff, Zb. Messner (red.), Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Poniatowska, L. (2012). Rola rezerw tworzonych w rachunkowości w kreowaniu stabilnego rozwoju. W: St. Owsiak (red.), Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego. Tom II. Bielsko - Biała: Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku- Białej.
 13. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330, z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.2.80/2-18
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu