BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Turzyński Mikołaj (Uniwersytet Łódzki)
Title
Uproszczone podejście do umów leasingu - uwarunkowania i skutki stosowania
Simplified Accounting Leases: Determinants and Consequences of the Use
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 2 (80) Cz.2, s. 185-191, rys., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Leasing operacyjny, Rachunkowość, Prawo podatkowe
Operating lease, Accounting, Tax regulations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - analiza przypadku, w którym korzystający, stosując uproszczenie przewidziane przepisami ustawy o rachunkowości, klasyfikuje umowę na podstawie przepisów o podatku dochodowym jako leasing operacyjny, oraz ujmuje w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniach finansowych na podstawie KSR 5. Metodologia badania - analiza komparatystyczna i interpretacja regulacji. Wynik - opracowanie elementów procesu ujmowania umów leasingu w jednostkach gospodarczych, które są uprawnione do stosowania uproszczeń. Oryginalność/Wartość - określenie skutków księgowych i ekonomicznych wyboru uproszczonych rozwiązań w obszarze leasingu. (abstrakt oryginalny)

Purpose - analysis of the case in which the lessee, using the simplification provided for in the Act on accounting, classified contract under the provisions of the income tax as operating leases and are recognized in the accounting records and presented in the financial statements based on KSR 5. Design/Methodology/Approach - comparatistic and interpretation of the regulations. Findings - working of the process of accounting for leases in the business units, which are entitled to the use of simplifications. Originality/Value - determination of the effects of accounting and business simplified solutions in the area of leasing. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dudek, J. (2015). Nowelizacja ustawy o rachunkowości - z dużej chmury mały deszcz. Rachunkowość, 11, 2-5.
  2. Gos, W., Hońko, S. (2013). Rachunkowość małych przedsiębiorstw - diagnoza i propozycje modyfikacji prawa bilansowego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 313, 35-45.
  3. International Financial Reporting Standard, IFRS 16 Leases (2016). London: IFRS Foundation.
  4. Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 17 "Leasing" (2014). W: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Warszawa, Londyn: SKwP.
  5. Pielaszek, M. (2008). Pożądane kierunki zmian w rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw. Wyniki badań ankietowych SKwP w latach 2004-2006, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 47 (103), 121-127.
  6. Turzyński, M. (2015). Umowa leasingu operacyjnego - rachunkowość a podatki. Rachunkowość, 11, 15-25.
  7. Uchwała nr 16/11 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 13.12.2011 r. w sprawie przyjęcia znowelizowanego Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa". Dz.Urz. Min. Fin. 2011, nr 9, poz. 52.
  8. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330, z późn. zm.
  9. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U. 2014, poz. 851, z późn. zm.
  10. Ustawa z dnia 16 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz.U. 2012, poz. 361, z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.2.80/2-20
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu