BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ferens Aleksandra (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Title
Identyfikacja kosztów środowiskowych w rachunku kosztów przedsiębiorstwa branży energetycznej - wyniki badań
Environmental Costs Identification in Cost Accounting of the Energy Company - Research Results
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 2 (80) Cz.2, s. 245-253, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Energetyka, Rachunek kosztów, Koszty środowiskowe
Energetics, Cost accounting, Environmental costs
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - koszty środowiskowe są istotnym elementem kosztów przedsiębiorstw branży energetycznej, w związku z czym istnieje konieczność identyfikacji, a następnie grupowania i prezentowania tych kosztów szerokiemu kręgowi odbiorców. Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących możliwości identyfikacji kosztów środowiskowych w analizowanym przedsiębiorstwie branży energetycznej. Metodologia badania - w pracy wykorzystano analizę systemu informatycznego badanego przedsiębiorstwa pod kątem możliwości identyfikacji kosztów środowiskowych wraz z analizą otrzymanej od jednostki dokumentacji w tym zakresie. Wynik - stwierdzono, że w dotychczasowym modelu rachunku kosztów nie ma możliwości identyfikacji wszystkich kosztów środowiskowych, a informacje są rozproszone i ich bezpośrednie generowanie nie jest możliwe. Oryginalność/Wartość - przeprowadzone badania wykazały, iż dzięki odpowiedniej klasyfikacji kosztów środowiskowych, dostosowanej do specyfiki działania przedsiębiorstwa, jednostka osiągnie szereg korzyści wpływających na jej wynik finansowy i postrzeganie przez otoczenie. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the environmental costs are important component of the cost of energy sector enterprises, that's why there is a need to identify and then grouping and presenting these costs to a wide audience. This article presents the results of studies on the possibility of identifying environmental costs in the analysed enterprise of energy industry. Design/Methodology/Approach - in article was used IT system analyses of studied company as of possibility environmental costs identification with documentation gained in this range from the company. Findings - in the existing cost accounting model is not possible to identify all environmental costs, as well as information is scattered and direct generation is not possible. Originality/Value - the study showed that thanks the classification of the environmental costs, adapted to the specifics of enterprise, will result in a number of benefits affecting its financial performance and perception in the environment. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ferens, A. (2016). Systematyka kosztów środowiskowych w przedsiębiorstwie w przedsiębiorstwie branży energetycznej dla celów decyzyjnych. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 86 (142). Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
  2. Szadziewska, A. (2006). Koszty środowiskowe i ich ujęcie w systemie rachunku kosztów przedsiębiorstwa. Prace i Materiały, 4. Gdańsk: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.
  3. Szadziewska, A. (2013). Raportowanie społecznej odpowiedzialności przez przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego w Polsce. G. Borys, A. Janusz (red.). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
  4. Dimitroff-Regatschnig, H., Schnitzer, H., Jasch, Ch. (2002). Manual for environmental cost accounting: Effects on the resource and energy efficiency of production. Paper provided by European Regional Science Association in its series ERSA, conference paper ersa '98, s. 282.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.2.80/2-26
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu