BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalewski Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Koncepcja kaizen i kaizen costing w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem
Kaizen and Kaizen Costing in Management of an Enterpise
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 2 (80) Cz.2, s. 277-284, tab., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Kaizen, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Rachunkowość zarządcza
Kaizen, Enterprise management, Management accounting
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - celem artykułu jest przedstawienie podstawowych zasad i narzędzi wykorzystywanych w koncepcji kaizen i kaizen costing oraz próba oceny możliwości wykorzystania ich w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem. Metodologia badania - zastosowano następujące metody badawcze: studia literaturowe, analizę, syntezę, indukcję i wnioskowanie. Wynik - w ramach artykułu zaprezentowano rodzaje koncepcji kaizen, narzędzia i metody bezpośrednio ją wspierające. Wskazano, że we współczesnych przedsiębiorstwach ta koncepcja jest najczęściej wykorzystywana jako kluczowy element systemu lean management. Ponadto zaprezentowano, jaką formę ma system raportowania wewnętrznego ukierunkowany na ciągłe doskonalenia. Scharakteryzowano również wywodzący się z tej koncepcji kaizen costing, czyli rachunek kosztów ciągłego doskonalenia. Oryginalność/Wartość - koncepcja kaizen to ważny element niezwykle popularnego systemu lean management, który jest wdrażany do różnorodnych organizacji na całym świecie. W artykule wskazano na różnorodność narzędzi, metod oraz form raportowania wewnętrznego ukierunkowanych na ciągłe doskonalenie i poszukiwanie doskonałości operacyjnej przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the main purpose of this paper is to present the types and tools of kaizen and kaizen costing as a significant part of lean management system implementing to different organizations around the world. Design/Methodology/Approach - the following research methods: literature studies, analysis, synthesis, induction and inference. Findings - the paper presents types, methods and diversity of tools of kaizen concept. There are also discussed performance measurement and management tools supporting continuous improvement of a lean enterprise and the lowdown of kaizen costing. Originality/Value - kaizen is a concept that is responsible for the pursuit of perfection. This concept is implementing to different enterprises generally as a relevant part of lean management system. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Kennedy, F., Brewer P. (2006). The Lean Enterprise and Traditional Accounting-Is the Honeymoon Over? The Journal of Corporate Accounting & Finance, September/October.
 2. Kowalewski, M. (2014). Pomiar dokonań podporządkowany zasadom lean management. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 343.
 3. Kowalewski, M. (2015). Pomiar i raportowanie dokonań na poziomie strumienia wartości w lean accounting. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 398.
 4. Liker, J.K., Convis, G.L. (2012). Droga Toyoty do lean leadership Osiągnięcie i utrzymanie doskonałości dzięki kształtowaniu przywódców. Warszawa: Wyd. MT Biznes.
 5. Maskell, B., Baggaley, B., Grasso, L. (2011). Practical Lean Accounting: A Proven System for Measuring and Managing the Lean Enterprise. Second Edition. Productivity Press.
 6. Maskell, B., Baggley, B. (2006). Lean Accounting: What's It All About? Target, 22, 1.
 7. Maskell, B., Kennedy, F. (2007). Why Do We Need Lean Accounting and How Does It Work? The Journal of Corporate Accounting & Finance, March/April.
 8. Michalak, J. (2013). Pomiar dokonań w szczupłym przedsiębiorstwie. W: I. Sobańska (red.), Lean accounting integralny element lean management szczupła rachunkowość w zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 9. Michalak, M., Zarzycka, E. (2013). Lean w procesach operacyjnych. W: I. Sobańska (red.), Lean accounting integralny element lean management szczupła rachunkowość w zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 10. Monden, Y., Akter, M., Kubo, N. (1997). Target Costing Performance Based on Alternative Participation and Evaluation Methods: A Laboratory Experiment. Managerial and Decision Economics, 18.
 11. Monden, Y., Hamada, K. (1991). Target Costing and Kaizen Costing in Japanese Automobile Companies. Journal of Management Accounting Research, Fall.
 12. Nita, B. (2008). Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwa. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 13. Nowak, E., Wierzbiński, M. (2010). Rachunek kosztów Modele i zastosowania. Warszawa: PWE.
 14. Sobańska, I. (2013). Lean accounting - geneza, zasady, metody. W: I. Sobańska (red.), Lean accounting integralny element lean management szczupła rachunkowość w zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 15. Szychta, A. (2008). Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 16. Wierzbiński, M. (2010). Rachunek kosztów ciągłego doskonalenia. W: E. Nowak, M. Wierzbiński, Rachunek kosztów Modele i zastosowania. Warszawa: PWE.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.2.80/2-29
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu