BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rokita Sabina (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Title
Rola zasobowego rachunku kosztów w przedsiębiorstwie realizującym projekty
The Role of Resource Consumption Accounting in Enterprises that Carrying Out Projects
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 2 (80) Cz.2, s. 295-302, rys., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Zarządzanie, Rachunek kosztów, Zarządzanie projektem
Management, Cost accounting, Project management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - omówienie istoty zasobowego rachunku kosztów oraz przydatności w zarządzaniu informacji z niego generowanych w przedsiębiorstwie realizującym projekty. Metodologia badania - obserwacja, analiza, indukcja, dedukcja. Wynik - wskazanie najważniejszych informacji jakie można uzyskać dzięki wdrożeniu zasobowego rachunku kosztów, możliwości ich wykorzystania w zarządzaniu oraz korzyści z tego płynących w przedsiębiorstwie realizującym projekty. Oryginalność/Wartość - analiza przydatności informacji generowanych przez zasobowy rachunek kosztów przez pryzmat przedsiębiorstwa realizującego projekty. (abstrakt oryginalny)

Purpose - discussion of the substance of the resource consumption accounting and usefulness of the information generated in it in the management in the enterprises that carrying out projects. Design/Methodology/Approach - observation, analysis, induction. Findings - indication of the most important information that can be derived from the resource consumption accounting thanks to its implementation, the possibility of using this information in the management and the benefits flowing from this in the enterprises that carrying out projects. Originality/Value - analysis of the suitability of the information generated by the resource consumption accounting through the prism of the enterprises that carrying out projects. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anders, A., Łącki, T. (2011). Zasobowy rachunek kosztów w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej. Controlling, 7, 11-18.
 2. Clinton, B., Webber, S. (2004). RCA at Clopay. New Jersey: Strategic Finance, October, 21-26.
 3. Klinowski, M. (2011). Controlling projektów. W: E. Nowak (red.), Controlling w działalności przedsiębiorstwa (s. 132-156). Wydanie II zmienione. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 4. Łada, M., Kozarkiewicz, A. (2007). Rachunkowość zarządcza i controlling projektów. Warszawa: C.H. Beck.
 5. Niedbała, M. (2004). Controlling projektów. W: M. Sierpińska (red.), Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie (s. 324-402). Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 6. Nowak, E. (red.). (2013). Controlling dla menedżerów. Wydanie I. Warszawa: CeDeWu Sp. z o.o.
 7. Seheńczuk, M.(2009). Zasobowy rachunek kosztów w przedsiębiorstwie MK. Controlling, 11, 7-11.
 8. Sierpińska, M., Jachna, T. (2004). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Wydanie trzecie zmienione i uaktualnione. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Szydełko, A. (2010). Sprawozdawczy rachunek kosztów. Aspekty księgowe i zarządcze. Rzeszów: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Podkarpacki w Rzeszowie.
 10. Trocki, M. (red.). (2012). Nowoczesne zarządzanie projektami. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 11. Wysocki, R. (2013). Efektywne zarządzanie projektami. Tradycyjne, zwinne, ekstremalne. Gliwice: Helion.
 12. Zieliński, T. (2007). Kalkulacja kosztów niewykorzystanych zasobów. Controlling, 8, 35-42.
 13. Zieliński, T. (2007). Zasobowy rachunek kosztów. Warszawa: Controlling, 7, 31-36.
 14. Zieliński, T. (2008). Jak uniknąć porażki przy wdrożeniu systemu ABC/M. Monitor Rachunkowości i Finansów, 12/2008, 33-37.
 15. Zieliński, T., Senator, P. (2011). Model 12 poziomów dojrzałości w kalkulacji kosztów. Controlling, 5, 1-4.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.2.80/2-31
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu