BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czubakowska Ksenia (Uniwersytet Szczeciński), Habelman Joanna (Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego w Warszawie)
Title
Rola procesów wewnętrznych Balanced Scorecard w doskonaleniu działalności portu morskiego
Internal Business Processes Perspective Balanced Scorecard in Improving Business Seaport
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 2 (80) Cz.2, s. 315-323, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Strategiczna Karta Wyników, Porty morskie, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Balanced Scorecard (BSC), Seaports, Enterprise management
Note
streszcz., summ.
Company
Port Szczecin-Świnoujście
Abstract
Cel - celem artykułu jest przedstawienie perspektywy procesów wewnętrznych strategicznej karty wyników w Spółce zarządzającej portem morskim. Metodologia badania - artykuł opracowano na podstawie analizy literatury przedmiotu oraz badań empirycznych zrealizowanych w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA. Badanie przeprowadzono wśród grupy 176 pracowników najwyższego i średniego szczebla zarządzania oraz pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację celów Spółki. Wynik - w wyniku przeprowadzonych badań wyznaczono najważniejsze cele w perspektywie procesów wewnętrznych, przypisano zadania niezbędne do realizacji celów oraz zdefiniowano mierniki. Dokonano również oceny zastosowania perspektywy procesów wewnętrznych na zwiększenie skuteczności działania jednostki. Oryginalność/Wartość - artykuł stanowi połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką gospodarczą stosowaną w Spółce zarządzającej portem morskim. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the aim of the article is to present the Balanced Scorecard internal-business-processes perspective of the seaports management company. Design/Methodology/Approach - while writing the article the Author used literature analysis and the results of the empirical research carried out in the seaports. Findings - the result of the research is to determine the most important goals from the internal-business-processes perspective, as well as assigning to them tasks, which are required to achieve these objectives, and to define the measures of the goals implementation. In the article were also evaluated the application of the internalbusiness-processes perspective to increase the effectiveness of the entity. Originality/Value - the article is a combination of the practical and theoretical knowledge used in seaports. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kaplan, R.S., Norton, D.P. (2006). Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie. Warszawa: PWN.
  2. Karmańska, A. (2006). System informacyjny we współczesnym przedsiębiorstwie. W: A. Karmańska (red.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa (s. 300). Warszawa: Difin.
  3. Nowak, E. (2003). Zaawansowana rachunkowość zarządcza. Warszawa: PWE.
  4. Szychta, A. (2008). Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
  5. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 roku o portach i przystaniach morskich. Dz.U. 2010, poz. 179, z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.2.80/2-33
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu