BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Yeleyko Vasyl (Jan Kochanowski University in Kielce), Kolyanko Oksana (Lviv University of Trade and Economics, Ukraine), Myronow Yuriy (Lviv University of Trade and Economics, Ukraine)
Title
Trends and Factors of Social Responsibility and Social Partnership
Tendencje i czynniki rozwoju odpowiedzialności społecznej i partnerstwa społecznego
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2016, nr 7, s. 3-11, rys., bibliogr. 16 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Keyword
Społeczna odpowiedzialność, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Partnerstwo biznesowe, Partnerskie podejście
Social Responsibility, Corporate Social Responsibility (CSR), Business partnership, Partnership approach
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule rozpatrywano problem rozwoju odpowiedzialności społecznej oraz społecznego partnerstwa biznesu. Zrealizowana została teoretyczna oraz naukowo-praktyczna analiza tendencji i czynników rozwoju odpowiedzialności społecznej i partnerstwa społecznego, określono podejścia rozumienia odpowiedzialności społecznej biznesu, argumenty za i przeciwko odpowiedzialności społecznej, przewagi polityki społeczno-odpowiedzialnej spółki biznesowej.(abstrakt oryginalny)

The article considers problems of development of social responsibility and social partnership of the business. It was realized theoretical, scientific and practical analysis of trends and factors in the development of social responsibility and social partnership approach set out the understanding of corporate social responsibility, the arguments for and against social responsibility, advantages of socio-responsible company business. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Ansoff I., 1979, The changing shape of the strategic problem. In D. Schendel and C. Hofer (Eds), Strategic management: A new view of business policy and planning, Boston, Little Brown and Co, s. 37-44.
 2. Berdichevskaya M., 2013, Social Pragmatism, Expert (Ukrainian business magazine), Vol. 20 (391) [electronic resource]: http://expert.Ua/articles/18/0/11413/.
 3. Donaldson T., Preston L.E., 1995, The stakeholder theory of the corporation: Concepts, evidence, and implication, Academy of Management Review, 20/1, s. 65.
 4. Halchak H.R., 2011, Social Responsibility in Market Conditions, Herald "Lviv Polytechnica". Problems of Economics and Management, No 698, p. 140-145.
 5. Lee M.P., 2008, A review of the theories of corporate social responsibility: its evolutionary path and the road ahead. International Journal of Management Reviews, 10, s. 53-73.
 6. Margolis D., Walsh J.P., 2003, Misery loves companies: social initiatives by business. Administrative Science Quarterly, 48, s. 268-305.
 7. Murashko M.I., 2009, Conceptual Bases of Social Responsibility in Ukraine, Demography and Social Economy: Science and the Economic and Socio-political Magazine, No. 2, p. 114-122.
 8. Pacholarz W.M., 2014, Wsparcie społecznych instytucji finansowych banków spółdzielczych (Volksbanken - Raiffeisen Banken, Sparkassen, Bausparkassen) dla innowacyjnych technologii energetycznych w Republice Federalnej Niemiec, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Nr. 8 (775), Warszawa, s. 88-97.
 9. Petrushenko Y., 2013, Features of Realization of Conception of Social Responsibility of Business in the National Economy of Ukraine, Journal of Institutional Studies, No. 1, Vol. 5, p. 92-107.
 10. Przybytniowski J.W., 2013, Konkurencyjność rynku usług pośrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa, s. 63-99.
 11. Przybytniowski J.W., 2012, Odpowiedzialny biznes nie dla wszystkich, /w:/ Borowiecki R., Jaki A., (red), Zarządzanie procesami restrukturyzacji. Koncepcje-strategie-analiza, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, ss. 33-56.
 12. Pinkston T.S., & Carroll A. B., 1996, A Retrospective Examination of CSR Orientations: Have They Changed? Journal of Business Ethics, 15(2), s. 199-206.
 13. Semenov S., 2011, On the New Orbit, Expert (Ukrainian business magazine), No. 13 (299) [electronic resource]: http://expert.Ua/articles/48/0/8768/.
 14. Social Responsibility of Business [electronic resource]: https://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_ socialresponsibility.
 15. Tambovtsev V. L., 2008, Stakeholder Theory of the Firm in Light of Conception of the Modes of Property, The Russian Magazine of Management, No. 3, p. 3-26.
 16. Zinchenko A. G., 2010, Corporate Social Responsibility 2005-2010: Status and Prospects, Kyiv, p. 28-46.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu