BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sobańska Irena (Uniwersytet Łódzki)
Title
W trosce o wizerunek rachunkowości zarządczej
Caring for the Image of Management Accounting
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 2 (80) Cz.2, s. 385-392, bibliogr. 11 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Rachunkowość zarządcza, Odchudzone zarządzanie, Rachunek kosztów, Teoria rachunkowości
Management accounting, Lean management, Cost accounting, Accounting theory
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - analiza treści pierwszych podręczników z zakresu rachunkowości zarządczej wydanych w Polsce w okresie transformacji systemu gospodarczego. Metoda badania - w badaniach uwzględniono 12 podręczników wydanych w latach 2000-2014. Wynik - ogólne spostrzeżenia autorki w odniesieniu do struktury prezentowanych problemów stosowanej terminologii oraz przykłady niejasności i niejednoznaczności tekstów. W konkluzji artykułu stwierdza się między innymi, że podręczniki powinny być traktowane, jako element budowania dobrej marki rachunkowości zarządczej w praktyce i zawierać wiedzę kompletną, ugruntowaną, zweryfikowaną i użyteczną dla jej głównych odbiorców, jak i menadżerów oraz specjalistów rachunkowości zarządczej. (abstrakt oryginalny)

Purpose - analysis of the content of textbooks on managerial accounting edited in Poland in the period of transformation of economic system. Design/Methodology/Approach - in the research conducted 12 textbooks edited in the years 2000-2014 were taken into consideration and analysed. Findings - the article contains general comments of the Author related to the structure of the problems presented, a terminology used. There are also examples of ambiguity and non-congruence within a textbook. In the conclusion of the article, the Author points, among others, that textbooks should be treated as a mean of creating good brand for managerial accounting practitioners, should contain good, specific, well grounded, and verified knowledge, useful for the main users constituted by managers and specialists in managerial accounting. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Horngren, Ch.T., Datar, S.M., Foster, G. (2003). Cost Accounting a Managerial Emphasis. Prientice Hall.
 2. Jarugowa, A., Malc, W., Sawicki, K. (1986). Rachunek kosztów. Warszawa: PWE.
 3. Karmańska, A.,(2006). Kompetencje I etyka w rachunkowości zarządczej. W: A. Karmańska) (red.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa (s. 107-115). Warszawa: Difin.
 4. Statements on Management Accounting (2008). Defnition of Management Accounting, Institute on Management Accountants, Montvale.
 5. Sobańska, I. (2003). Zadania specjalistów rachunkowości zarządczej i odpowiedzialność. W: I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów I rachunkowość zarządcza. Najnowsze tendencje, procedury i ich zastosowanie w przedsiębiorstwach (s. 52-56). Warszawa: CH Beck.
 6. Sobańska, I. (2010). Podejście Lean. W: I. Sobańska (red.), Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne (s. 107-131). Warszawa: CH Beck.
 7. Sobańska, I., Zarzycka, E. (2016). Etyka w zawodzie rachunkowości zarządczej w podręcznikach i kształceniu. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 87 (143). Warszawa: SKwP.
 8. Sojak, S. (2003). Rachunkowość zarządcza. Toruń: TNOiK Dom Organizatora.
 9. Sojak, S. (2012). Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, tom 1. Toruń: TNOiK Dom Organizatora.
 10. Szychta, A. (2014). Wybrane organizacyjne i etyczne aspekty praktyki rachunkowości zarządczej. W: A. Szychta (red.), Rachunkowość zarządcza (rozdz. 18). Warszawa: Oficyna Wolters Kluver business.
 11. Szychta, A. (2014). Systemy rachunku kosztów w strategicznym zarządzaniu kosztami i wynikami w cyklu życia produktu oraz w szczupłym zarządzaniu przedsiębiorstwem. W: A. Szychta (red.), Rachunkowość zarządcza (rozdz. 14). Warszawa: Oficyna Wolters Kluver business.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.2.80/2-40
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu