BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czerniak Jakub (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Fijałek Karolina (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Inwestycje w auta kolekcjonerskie jako przykład inwestycji emocjonalnych
Investments in Collectible Cars as an Example of Passion Investment
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2016, vol. 50, nr 3, s. 7- 17, rys., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Inwestycje, Inwestycje alternatywne, Samochody, Kolekcjonerzy, Motoryzacja
Investment, Alternative investments, Automobiles, Collectors, Motorization
Note
summ., streszcz.
Abstract
W artykule zaprezentowano specyfikę inwestycji emocjonalnych na tle szerszej kategorii, jaką są inwestycje alternatywne. Omówione zostały w szczególności inwestycje w auta kolekcjonerskie - przedstawiono cechy samochodów potencjalnie kwalifikujących się jako przedmiot inwestycji, a także podstawowe indeksy dla rynku takich aut. Porównanie indeksów Hagerty z indeksami giełdy nowojorskiej (Dow Jones i S&P500) w okresie od stycznia do marca 2016 r. wskazuje na wyższą opłacalność inwestycji w auta kolekcjonerskie. Z wyjątkiem okresu recesji (lat 2008-2009) auta kolekcjonerskie pozwalały uzyskać wyższą stopę zwrotu również w porównaniu ze złotem. Analiza zmian cen wybranych modeli samochodów pokazuje jednak, że występują znaczące różnice w opłacalności inwestycji w zależności od konkretnego modelu auta.(abstrakt oryginalny)

The article presents the specificity of passion investments as a kind of alternative investments. In particular, investments in collectible cars are discussed: the characteristics of potentially collectible cars, as well as basic indices for the collectible car market. Presented comparison between Hagerty indices and the New York Stock Exchange indices (Dow Jones and S&P500) between January 2006 and March 2016 indicates a higher return on investment in the collectible cars. With an exception of the 2008-2009 recession, investments in collectible cars allowed to achieve a higher rate of return compared to gold, too. However, further analysis shows that there are significant differences in the profitability of investments depending on the specific car model.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. 000 Euro für Papst-Golf!, 2005, www.autobild.de/artikel/rekordergebnis-bei-ebay-50276.html [data dostępu: 08.04.2015].
 2. Aero 30. Samochody zabytkowe, http://oldtimery.com/index.php?option=com_content&view=article& id=1086:aero-30&catid=18:stare-samochody&Itemid=705 [data dostępu: 08.04.2015].
 3. Bonhams, www.bonhams.com/auctions/21904/lot/3/ [data dostępu: 08.04.2015].
 4. Coach Building Terminology, www.coachbuilt.com/ter/terminology.htm [data dostępu: 25.03.2015].
 5. Dimson E., Spaenjers C., Investing in Emotional Assets, "Financial Analysts Journal" 2014, Vol. 70, No. 2, DOI: http://dx.doi.org/10.2469/faj.v70.n2.8.
 6. Grabowska A., Inwestycje alternatywne na rynku sztuki, "Zeszyty Naukowe ZPSB Firma i Rynek" 2012, nr 1.
 7. Historic Automobile Group, www.historicautomobilegroup.com [data dostępu: 14.04.2015].
 8. Jagielnicki A., Inwestycje alternatywne. Pierwsze kroki na rynku pozagiełdowym, Helion, Gliwice 2011.
 9. Mikita M., Pełka W., Rynki inwestycji alternatywnych, Poltext, Warszawa 2009.
 10. Nie tylko zabytkowe samochody przynoszą zysk, 2014, www.finanse.egospodarka.pl/112466,Nie-tylko-zabytkowe- samochody-przynosza-zysk,2,60,1.html [data dostępu: 20.01.2015].
 11. Profit or Pleasure? Exploring the Motivations behind Treasure Trends, "Wealth Insights" 2012, Vol. 15.
 12. Tajemnicze Volvo. Powstało tylko pięć egzemplarzy!, 2015, http://motoryzacja.interia.pl/motofani/oldtimery/ news-tajemnicze-volvo-powstalo-tylko-piec-egzemplarzy,nId,1713113#utm_source=paste&utm_medium= paste&utm_campaign=other [data dostępu: 08.04.2015].
 13. www.hagerty.com [data dostępu: 25.03.2016].
 14. www.hagerty.com/apps/valuationtools/market-trends/collector-indexes [data dostępu: 29.03.2016].
 15. www.hagerty.com/apps/valuationtools/values/132969?historyRange=2 [data dostępu: 27.03.2016].
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.3.7
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu