BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Giruć Piotr Sylwester (Gdańsk University of Technology)
Title
Derivative Instruments Dedicated for Agricultural Commodity Entities in Poland
Instrumenty pochodne stosowane na rynku rolnym w Polsce
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2016, vol. 50, nr 3, s. 29-37, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Instrumenty pochodne, Rynek rolny, Produkty rolne, Rolnictwo, Zarządzanie ryzykiem
Derivatives, Agricultural markets, Agricultural products, Agriculture, Risk management
Note
summ., streszcz.
Abstract
Celem badań, których wyniki zostały przedstawione w pracy, było określenie, jaki wpływ mają zastosowane instrumenty pochodne na wyniki finansowe przedsiębiorstwa handlowego w obrocie zbożem. Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej przybliżono zagadnienia dotyczące wykorzystania instrumentów pochodnych na rynku rolnym w Polsce. Druga część zawiera wyniki badań dotyczących możliwości wykorzystania zabezpieczenia ceny transakcji w handlu zbożem.(abstrakt oryginalny)

The aim of the research, the results of which are presented in this paper, was to determine how agricultural derivatives imply financial results of the company dealing with wheat trading. The article consists of two parts. The first one presents possibility for applying agricultural derivatives in Poland. The second part contains the results of the research demonstrating the impact of agricultural derivatives on price hedging in the course of wheat trading based on chosen company.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dorsey T.J., DeRosier T.F., Keeton P.L., Morrison S.L., Commodity Strategies. High-Profit Techniques for Investors & Traders, John Wiley & Sons, New Jersey 2007.
  2. Dunsby A., Eckstein J., Gaspar J., Mulholland S., Commodity Investing. Maximum Returns through Fundamental Analysis, John Wiley & Sons, New Jersey 2008.
  3. Frost R.J., Options on Futures. A Hands-On Workbook of Real-World Trading Simulations and Money-Making Strategies, Probus Publishing Company, Chicago 1994.
  4. Rogers J., Hot Commodities. How Anyone Can Invest Profitability in the World's Best Market, Random House, New York 2004.
  5. Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz.U. z 2000 r., nr 103, poz. 1099; opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2005 r., nr 121, poz. 1019, nr 183, poz. 1537 i 1538, Dz.U. z 2006 r., nr 157, poz. 1119, Dz.U. z 2007 r., nr 112, poz. 769, Dz.U. z 2008 r., nr 171, poz. 1056, Dz.U. z 2009 r., nr 165, poz. 1316, nr 168, poz. 1323, nr 201, poz. 1540, Dz.U. z 2010 r., nr 21, poz. 104).
  6. Winiecki S., Bariery rozwoju instrumentów pochodnych w Polsce, 2010, www.winiecki.com.pl/2010/01/ bariery-rozwoju-instrumentow-pochodnych-w-polsce [access: 12.05.2011].
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.3.29
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu