BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Marta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Typologia etyki utylitarystycznej a moralność biegłego rewidenta i księgowego
Typology of Utilitatian Ethics and Morality of Auditor and Accountant
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 2 (80) Cz.2, s. 493-500, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Etyka, Moralność, Biegli rewidenci, Księgowy, Kodeks etyki zawodowej biegłych rewidentów
Ethics, Morality, Authorized auditors, Accountant, Code of professional ethics for statutory auditors
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - identyfikacja hierarchii typów etyki utylitarystycznej w odniesieniu do księgowości i audytu, wskazanie korelacji oraz zbadanie zależności pomiędzy chęcią oraz doświadczeniem pracy w profesji księgowego oraz biegłego rewidenta a oceną adekwatności różnych typów etyki utylitarystycznej. Metodologia badania - badania empiryczne; dane zebrane techniką ankietową; wyniki uzyskane poprzez analizę statystyk opisowych oraz korelacji. Wynik - stworzono hierarchię dla typologii utylitaryzmu w zawodzie biegłego rewidenta i księgowego, wskazano korelację, zbadano zależności pomiędzy chęcią oraz doświadczeniem pracy w tych profesjach a oceną adekwatności różnych typów utylitaryzmu w tych zawodach. Oryginalność/Wartość - odniesienie do pracy w rachunkowości i audycie uniwersalnej teorii etycznej, jaką jest utylitaryzm. (abstrakt oryginalny)

Purpose - construction of hierarchy of utilitarian ethics types with relation to auditor and accountant job, identification of correlation between them and relations between them and experience and plans of work. Design/Methodology/Approach - empirical research, data collected by questionnaire technique and results obtained by analysis of descriptive statistics and correlation. Findings - hierarchy for utilitarian ethics in accounting-related job was constructed, correlation was identified between them and job experience and plans. Originality/Value - usage in accounting and audit of universal utilitarian ethics. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Filek, J., Kwarciński, T. (2013). Etyka pożytku - utylitaryzm. W: W. Gasparski (red.), Biznes, etyka, odpowiedzialność. Warszawa: PWN.
 2. https://kibr.org.pl/pl/aktualnosci/7090/ (19.03.2016).
 3. http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/924538,przetargi-o-audyt-z-blednymi-zapisami.html (19.03.2016).
 4. Jamieson, D. (2002). Metoda i teoria moralna. W: P. Singer (red.), Przewodnik po etyce. Warszawa: Książka i Wiedza.
 5. Klimek, J. (2014). Etyka biznesu. Teoretyczne założenia, praktyka zastosowań. Warszawa: Difin.
 6. Kodeks etyki zawodowych księgowych. (2009). Rada Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych.
 7. Maruszewska, E. (2012). Reception of supervisor's pressure to act unethically in accounting. AD ALTA Journal of Interdisciplinary Research, tom II.
 8. Maruszewska, E. (2014). Etyka we współczesnej rachunkowości a wiarygodność informacji w niej tworzonych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 9. Nowak, M. (2015). Czy rachunkowość jest moralna? Dyskurs z pogranicza pomiaru gospodarczego oraz filozofii etyki. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 399.
 10. Nowak, M. (2015). Etyka biegłego rewidenta - wymiar pozakodeksowy. W: E. Nowak, J. Szafraniec (red.), Rachunkowość, rewizja finansowa, podatki - teoria i praktyka. Wrocław: Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu, Instytut Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 11. Nowak, M. (2015). Etyka controllingowego pomiaru dokonań w świetle filozofii utylitarystycznej - zarys koncepcji. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 82.
 12. Nowak, M. (2015). Moral conflict in performance measurement. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 398.
 13. Nowak, M. (2016). Koncepcja etyki pomiaru osiągnięć w kontekście teorii interesariuszy. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 14. Rawls, J. (2009). Teoria sprawiedliwości. Warszawa: PWN.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.2.80/2-52
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu