BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gos Waldemar (Uniwersytet Szczeciński), Hońko Stanisław (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Zasada ostrożności
Source
Rachunkowość, 2015, nr 4, s. 6-17, rys., tab.
Keyword
Struktura rachunkowości, Ustawa o rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Rachunkowość, Dyrektywy UE
Structure of accounting, Accounting Act, International Accounting Standards (IAS), International Financial Reporting Standard, Accounting, EU directives
Abstract
Artykuł omawia historię oraz teoretyczne i praktyczne aspekty stosowania zasady ostrożności w rachunkowości - w myśl dyrektywy UE - polskiej ustawy oraz MSR/MSSF. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. A. Kamela Sowińska, Od rachunkowości do opisu gospodarczego. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości t. 77 (133) SKwP, Warszawa 2014 r., s. 107-108.
 2. E. Walińska, Utrata wartości aktywów - ewolucja zasad ujmowania w sprawozdaniach finansowych, [w:] T. Cebrowska, W. Dotkuś (red.), Rachunkowość krajów w drodze do Unii Europejskiej - utrata wartości aktywów, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1082, Wrocław 2005, s. 15.
 3. Ernst&Young, The Future Direction of UK Financial Reporting, Londyn 1993.
 4. J. Savary, Le parfait negotiant, Paryż 1675, za: M. Scheffs, Z historii poz. cyt., s. 216.
 5. K. van Hulle, Prudence: a principle or an attitude?, The European Accounting Review 1996, vol. 5, issue 2, s. 377.
 6. M. Scheffs, Bilans kupiecki i podatkowy, Wydawnictwa Związku Księgowych w Polsce, Warszawa 1936, s. 25.
 7. P. Alam, K. Petuska: Conservatism, SEC investigation and fraud, Journal of Accounting and Public Policy, 31 (2012), s. 400-401.
 8. PriceWaterhouseCoopers: IFRS versus German GAAP (revised). Summary of simmilarities and differences, dostępne na stronie: https://www.pwc.com/gx/en/ifrs-reporting/pdf/IFRS-vs-German-GAAP-Similarities-and-differences_final2.pdf
 9. R.C. Miles, Basic Business Appraisal, John Wiley&Sons, New York 1984, s. 4.
 10. S. Hońko, Inwestycje w nieruchomości w polskim prawie bilansowym. Mało zobowiązań, dużo swobody, "Rachunkowość" nr. 12/2014 i 1/2015.
 11. S. Hońko, Koncepcja ostrożnej wyceny w rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 51-54.
 12. S. Hońko, Wycena w rachunkowości, znaczenie, podstawy, parametry i zasady, ZAPOL, Szczecin 2013, s. 113-195.
 13. W. Ballwieser, Germany [w:] A Global History of Accounting, Financial Reporting and Public Policy: Europe, red. G.J. Previts, P.V. Valton, P. Wolnitzer, W. Wolnitzer, Emerald Group Publishing, 2010, s. 70.
 14. Z. Fedak, J. Dudek, Odroczony podatek dochodowy, "Rachunkowość" nr 6/2014.
Cited by
Show
ISSN
0481-5475
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu