BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skolik Sebastian (Politechnika Częstochowska), Tomczyk Krzysztof (Politechnika Częstochowska)
Title
Otwartość i partnerstwo jako elementy kapitału społecznego w organizacji bazującej na zasadach wikinomii na przykładzie poznańskiego oddziału firmy Wikia, Inc
Being Open and Peering as the Social Capital Elements in an Organization Based on Wikinomics Rules - a Case Study of Wikia Company Branch in Poznań
Source
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 2011, nr 3, s. 46-57, rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Współpraca, Kapitał społeczny, Relacje przedsiębiorstwo-konsument, Usługi internetowe, Użytkownicy internetu, Wikinomia
Cooperation, Social capital, Enterprise-customer relationship, Internet services, Internet users, Wikinomics
Note
streszcz., summ.
Company
Wikia, Inc
Wikia, Inc
Abstract
Artykuł porusza problematykę kapitału społecznego, odnosząc się do zaproponowanego kilka lat temu modelu wikinomia, w szczególności do dwóch jego zasad otwartości i współpracy (partnerstwa). O ile w tradycyjnych modelach organizacyjnych (włączając w to modele organizacji wirtualnych) zakłada się, że podstawą uczestnictwa w rynku jest konkurencyjność podmiotów oraz ochrona własnego kapitału intelektualnego, model wikinomii zakłada, że z tych reguł działania można zrezygnować, rozwijając szerokie relacje z użytkownikami-konsumentami dóbr, pozwalając im jednocześnie na bycie głównymi producentami tegoż kapitału poprzez udostępnienie im platform uczestnictwa. Ponieważ możliwość wykorzystania tego modelu w biznesie bywa kwestionowana, autorzy postanowili zbadać, na ile jest on użyteczny w jednej z firm zajmujących się świadczeniem usług poprzez Internet. (abstrakt oryginalny)

The article raises social capital issues particularly referring to two Wikinomics rules such as: being open and peering. Regarding the basis of participation in market, traditional models of an organization (including virtual organization models) are based on competitiveness of businesses and protection of intellectual wealth. According to the Wikinomics model it is not necessary to use the above rules providing that we can cooperate with consumers on a large scale and we can let them be main producers of the capital by making the participation platform available to them. Since this model is questioned the authors decided to examine its usefulness in one the companies which offer internet services. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bylok F., Sikora J., Sztumska B., Wybrane aspekty socjologii rynku, WWZPCz, Częstochowa 2005.
  2. Castells M., Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2009.
  3. Hofmokl J., Internet jako nowe dobro wspólne, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
  4. Lessig L., Remiks. Aby sztuka i biznes rozkwitały w hybrydowej gospodarce, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
  5. Levis K., Twórcy i ofiary ery Internetu, Muza S.A., Warszawa 2010.
  6. Niesporek A., Miejsce i funkcja kapitału społecznego w teorii socjologicznej, [w:] M.S. Szczepański, K. Bierwiaczonek, T. Nawrocki, Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008.
  7. Tapscott D., Williams A.D., Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
2083-1560
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu