BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wójcik Agnieszka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Nieruchomość mieszkaniowa jako instrument inwestycyjny
Residential Real Estate as an Investment Instrument
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2016, vol. 50, nr 3, s. 195-203, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Nieruchomości mieszkaniowe, Strategia inwestycyjna, Ryzyko inwestycyjne
Real estate housing, Investment strategy, Investment risk
Note
summ., streszcz.
Abstract
Celem artykułu jest zweryfikowanie hipotezy wskazującej, że nieruchomość mieszkaniowa jest instrumentem inwestycyjnym charakteryzującym się stabilną i stosunkowo wysoką stopą zwrotu oraz stosunkowo niskim ryzykiem. W tym celu dokonano porównania nieruchomości mieszkaniowej z wybranymi alternatywami inwestycyjnymi, analizy katalogu czynników ryzyka specyficznego oraz badania zdolności nieruchomości mieszkaniowej do utrzymywania niepomniejszonej wartości rezydualnej. Zaprezentowano też mechanizm realizacji inwestycji w nieruchomości mieszkaniowe, zarówno w sposób bezpośredni, jak i z wykorzystaniem kanału instytucji pośredniczącej (REIT).(abstrakt oryginalny)

The idea of an article is to verify hypothesis that residential real estate is the investment instrument with characteristics as follows: stable and high return and quite low investment risk. Residential real estate is an instrument that acts like long-term bond because of its ability to generate regular in-flows from rent (direct investment) or from dividend (REIT). According to previous research (Allen) the non-specific risk of this kind of instrument is quite low, and specific risks decreased in last years, inter alia as result of legal changes. Moreover, the profitability of this instrument is higher than profitability of instruments with comparable level of non-specific risk. The residential real estate is also effective instrument of protection of capital, as its ability to create residual value increases.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baza Bank Danych Lokalnych.
 2. Baza WALOR.
 3. Block R., Investing in REITs: Real Estate Investment Trusts, John Wiley&Sons Inc., New Jersey 2012, DOI: http://dx.doi.org/10.1002/9781119202325.
 4. Bryx M., Matkowski R., Inwestycje w nieruchomości, Poltext, Warszawa 2001.
 5. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe. Aktywa niefinansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2014.
 6. Kelley W., Real Estate Investment Trusts Handbook, American Law Institute-American Bar Association, Committee on Continuing Professional Education, Philadelphia 1998.
 7. Kozieł H., REIT, czyli wielka szansa dla rynku, "Parkiet. Gazeta Giełdy" 2015, nr 5779.
 8. Ramian T., Konowalczuk J., Strategie inwestycyjne a nieruchomości, [w:] Strategie inwestycyjne na rynku nieruchomości, red. H. Henzel, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2009.
 9. Ranking lokat bankowych, www.najlepszelokaty.pl/ranking-lokat [data dostępu: 10.04.2016].
 10. Szymczyk M., Raport Kuriera: ile zapłacisz za wynajem pokoju lub mieszkania w Lublinie (CENY), "Kurier Lubelski" 2012, nr 194.
 11. Śmietana K., Charakterystyka strategii inwestowania na rynku nieruchomości, [w:] Strategie inwestycyjne na rynku nieruchomości, red. H. Henzel, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2009.
 12. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny z późn. zm.
 13. Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.
 14. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.3.195
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu