BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Harciarek Mirosław (Politechnika Częstochowska)
Title
Metoda fenomenologiczna w badaniu kapitału ludzkiego i społecznego
Phenomenological Method in Study of Human and Social Capital
Source
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 2011, nr 3, s. 118-130, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Fenomenologia, Kapitał ludzki, Kapitał społeczny
Phenomenology, Human capital, Social capital
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest zawrócenie uwagi na zastosowanie metody fenomenologicznej w zarządzaniu oraz zaproponowanie nowych metod pomiaru kapitału ludzkiego, intelektualnego i społecznego. Wskazano, iż wartość metody fenomenologicznej w zarządzaniu wzrasta, kiedy uwzględniamy koncepcję dwuaspektowości człowieka, definiującą centralny punkt rozwoju i potencjału człowieka. Niniejsza praca stanowi podstawę teoretyczną do zastosowania badań fenomenologicznych w zarządzaniu kapitałem ludzkim i społecznym. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the most significant factors influencing interpersonal and group communication in organizations. The author mentions the main theories and authors taking up the subject of effectiveness of communication. In contemporary times, times of shortening distances and globalization, communicative skills are becoming more and more important. The article highlights the issues connected with effective communications in organization, including organization functioning in the international, intercultural environment. It points out main suggestions and remarks concerning effective process of communication, both on interpersonal as well as on the organizational and management level as well as main organizational and social determinants of communication. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bombała B., Fenomenologia zarządzania, Difin, Warszawa 2010.
 2. Cichobłaziński L., Mediacje w sporach zbiorowych, Wyd. PCz, Częstochowa 2010.
 3. Czapiński J., Panek T., Diagnoza społeczna 2005, www.diagnoza com.
 4. Czarnecka A., Podstawowe instrumenty motywacji pracowników stosowane w różnych organizacjach, [w:] Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi, red. F. Bylok, M. Harciarek, Wyd. PCz, Częstochowa 2009.
 5. Gierulanka D., Zagadnienie swoistości poznania matematycznego, PWN, Warszawa 1962.
 6. Harciarek M., Antropologiczna reguła metodologiczna jako klucz do rozwiązania problemów kapitału społecznego i kapitału ludzkiego, [w:] Oblicza kapitału społecznego. Studium teoretyczno- empiryczne, red. F. Bylok, A. Kwiatek, Częstochowa 2009.
 7. Herbst M., Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007.
 8. Młokosiewicz, M., Kapitał społeczny i kapitał ludzki a kwestia ubóstwa, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007.
 9. Seatle J., Umysł, mózg i nauka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 10. Searle J., Umysł na nowo odkryty, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1999.
 11. Selby M., Understanding Urban Tourism, New York 2004.
 12. Skiba Ł., Wpływ kodeksów etycznych w kształtowaniu postaw pracowniczych, [w:] Humanizacja w procesach zarządzania, red. F. Bylok, J. Kołodziejski, Wyd. PCz, Częstochowa 2010.
Cited by
Show
ISSN
2083-1560
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu