BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Przytuła Sylwia (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Sukces ekspatriacji - perspektywa indywidualna i organizacyjna
Success of Expatriation - Individual and Organizational Perspective
Source
Zarządzanie i Finanse, 2016, R. 14, nr 2, cz. 1, s. 315-325, tab., bibliogr. 30 poz.
Journal of Management and Finance
Keyword
Ekspat, Mobilność ludności, Migracja
Expatriate, Population mobility, Migration
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule opisano różne role, jakie pełni ekspatriant w jednostkach oddelegowania, wskazano na cele ekspatriacji z punktu widzenia delegowanego i organizacji wysyłającej, dokonano przeglądu definicyjnego pojęcia sukces ekspatriacji, odwołując się do licznych badań poświęconych traktowanym kwestiom.(abstrakt oryginalny)

The article describes the different roles of expats, indicated the main goals of expatriate and sending organization, reviewed various definitions and concepts of expatriation' success, referring to the numerous studies on treated issues.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bolino M. C. (2007), Expatriate Assignments and Intra-organizational Career Success: Implications for Individuals and Organizations, "Journal of International Business Studies", Vol. 38, No. 5.
 2. Bonache J., Brewster C. (2001), Knowledge transfer and the management of expatriation, "Thunderbird International Business Review", Vol. 43, No. 1.
 3. Bonache J., Noethen D. (2014), The impact of individual performance on organizational success and its implications for the management of expatriates, "The International Journal of Human Resource Management", Vol. 25, No. 14.
 4. Brookfield Global Relocation Trends (2015), New York, http://www. brookfieldgrs.com, dostęp 15.12.2015.
 5. Cerdin J. (2007), The role of expatriates in diffusing HRM practices across theMNC: an agency perspective, w: The 9th International HRM Conference, Conference Proceedings, Benson P., Mahajan A., Alas R., Oliver R. (red.), NMSU College of Business Tallinn, Estonia.
 6. Gaur A. S., Delios A., Singh K. (2007), Institutional Environments, Staffing Strategies, and Subsidiary Performance, "Journal of Management", Vol. 33, No. 4.
 7. Harzing A. W., Christensen C. (2004), Expatriate Failure: Time to Abandon the Concept?, "Career Development International", Vol. 9, No. 7.
 8. Haus B. (2003), Sukces przedsiębiorcy a sukces przedsiębiorstwa-perspektywa krotko- i średniookresowa, w: Sukces w zarządzaniu. Uwarunkowania kadrowo-organizacyjne, Listwan T., Witkowski S. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 9. Hemmasi V., Downes M., Varner I. (2010), An empirically-derived multidimensional measure of expatriate success: reconciling the discord, "The International Journal of Human Resource Management", Vol. 21, No. 7.
 10. Hetrick S. (2002), Transferring HR ideas and practices: globalization and convergence in Poland, "Human Resource Development Journal", Vol. 5, No. 3.
 11. Huang T., Chi S., Lawler J. (2005), The relationship between expatriates' personality traits and their adjustment to international assignments, "International Journal of Human Resource Management", Vol. 16, No. 9.
 12. Kostera M., Śliwa M. (2012), Zarządzanie w XXI wieku, Oficyna a Wolters Kluwer buisness, Warszawa.
 13. Kostova K., Roth T. K. (2003), Social capital in multinational corporations and a micro-macro model of its formation, "Academy of Management Review", Vol. 28.
 14. Krupski R. (1997), Strategia sukcesu, w: Sukces w zarządzaniu. Problemy organizacyjno-zarządcze, Listwan T. (red.), Wrocław.
 15. Lazarova M.,Tarique I. (2005), Knowledge transfer upon repatriation, "Journal of World Business", Vol. 40, No. 4.
 16. Lyles M. A., Salk J. E. (1996), Knowledge acquisition from foreign parent in international joint ventures: an empirical examination in the Hungarian context, "Journal of International Business Studies", Vol. 27, No. 5.
 17. Makini S., Delios A. (1997), Local knowledge transfer and performance, w: Co-operative strategies: European perspectives, Beamish P. (red.), The New Lexington Press, San Francisco.
 18. Myloni B., Harzing A., Mirza H. (2004), Host country specific factors and the transfer of human resources management practices in multinational companies, "International Journal of Manpower", Vol. 25, No. 6.
 19. Patriotta G., Castellano A. (2013), Coordinating knowledge transfer: global managers as higher-level intermediaries, "Journal of World Business", Vol. 48, No. 4.
 20. Plog S. C., Sturman, M. C. (2005), The problems and challenges of working in international settings: A special topic issue of the Cornell Quarterly, "Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly", Vol. 46, No. 2.
 21. Przytuła S. (2011), Międzynarodowa kadra menedżerska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 22. Przytuła S. (2014), Zarządzanie kadrą ekspatriantów w filiach przedsiębiorstw międzynarodowych w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 23. Przytuła S. (2015), Cele zagranicznych misji ekspatriantów oraz transfer wiedzy między obcokrajowcami a lokalną kadrą - na podstawie studium przypadku w filii niemieckiej korporacji w Polsce, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie. Studia z Zarządzania Międzykulturowego", nr 15/3(1).
 24. Purgał-Popiela J. (2012), Osobiste i rodzinne aspekty misji zagranicznych, w: Zarządzanie misjami zagranicznymi. Organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów, Pocztowski A. (red.), Oficyna a Wolters Kluwer buisness, Warszawa.
 25. Raźniewski K. (2012), Badanie efektywności w procesie zarządzania ekspatriacją w Polsce - komunikat z badań, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6(89).
 26. Reiche S., Harzing A. (2011), International Assignments, w: International Human Resource Management, Harzing A. (ed.), Sage Publications, London.
 27. Rosińska M. (2009), Globalizacja korporacyjna-poszukiwanie istoty zjawiska, w: Procesy globalizacji, Rymarczyk J., Skulska B., Michalczyk W. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 28. Selmer J. (1995), Expatriate Management. New Ideas for International Business, Quorum Books, Westport, Connecticut.
 29. Stroh L., Black J.S., Mendenhall M., Gregersen H. (2005), International assignments. An integration of strategy, research and practice, Lawrence Erlbaum Associates Publishers, Mahwah.
 30. Wynne M. (2006), The Hidden Cost of Expatriate Executives, "Global Cosmetic Industry", No. 174(10).
Cited by
Show
ISSN
2084-5189
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu