BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Soloveva Natalia (Państwowy Uniwersytet w Woroneżu)
Title
Ulgi podatkowe w Federacji Rosyjskiej: pojęcie, rodzaje, klasyfikacja
Tax Reliefs in the Russian Federation, Their Definition, Types and Classification
Source
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2012, nr 11, s. 73-78, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Podatek od wartości dodanej (VAT), Ulgi podatkowe, Opodatkowanie dochodów
Value Added Tax (VAT), Tax incentives, Taxation of income
Note
streszcz., summ.
Country
Federacja Rosyjska
Russian Federation
Abstract
Niniejszy artykuł analizuje definicję ulg podatkowych, którą sformułowano w Kodeksie podatkowym Federacji Rosyjskiej, a także podział ulg na wyłączenia podatkowe, upusty podatkowe, obniżenie podatku i zwolnienia podatkowe. Artykuł obejmuje również autorską klasyfikację ulg podatkowych na bezpośrednie i pośrednie, ze względu na korzyści ekonomiczne uzyskane przez podatników w wyniku korzystania z ulg podatkowych. W podsumowaniu autorka umieszcza obszerny wykaz ulg podatkowych w rosyjskim prawie podatkowym. (abstrakt oryginalny)

The present article analyzes the definition of tax allowances that is fixed in Tax Code of the Russian Federation and classification of tax allowances into tax exceptions, tax abatements and tax discharges. The article also covers the author's classification of tax allowances into direct and indirect ones, according to economic benefits obtained by taxpayers as a result of using tax allowances. In the conclusion, the author determines an exhaustive list of tax allowances in the Russian tax legislation. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Гpачeва E.Ю., Toлcтoпятeнкo Г.П. (red.), Финанcoвoe пpавo: учeбник. Moskwa: TK Beлби, Изд-вo «Пpocпeкт», 2008
  2. Kаpаceв B., Hалoгoвыe льгoты и иныe инcтpумeнты налoгoвoй пoлитики: пpавoвыe аcпeкты. Финанcoвoe пpавo 2004, nr 5.
  3. Kopoвкин B.B., Ocнoвы тeopии налoгooблoжeния. Мoskwa: Экoнoмиcтъ, 2006.
  4. Пoпeляeв C.Г. (red.), Hалoгoвoe пpавo: учeбник. Мoskwa: Юpиcтъ, 2004.
  5. Tитoва М.B., Hалoгoвыe льгoты (autoreferat pracy doktorskiej). Sankt-Petersburg, 2004.
  6. Tютин Д.B., Hалoгoвoe пpавo. Oбщая чаcть: куpc лeкций. Мoskwa: PAП, Экcмo, 2008.
Cited by
Show
ISSN
1643-8175
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu