BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kośko Monika (Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii w Olsztynie)
Title
Identyfikacja punktów zwrotnych kryzysu z wykorzystaniem modeli Markowa
The Use of the Markov Models to Identify the Turning Points in the Business Cycle
Source
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2012, nr 11, s. 119-130, tab., rys., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Łańcuch Markowa, Procesy Markowa, Prognozowanie, Cykl koniunkturalny
Markov chain, Markov process, Forecasting, Business cycles
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł przedstawia przykład zastosowania idei procesów (łańcuchów) Markowa do identyfikacji faz oraz punktów zwrotnych cyklu koniunkturalnego. W odniesieniu do cyklu koniunkturalnego stanami procesu są poszczególne fazy cyklu. W oparciu o wielkości prawdopodobieństw przejścia między stanami możliwe jest prognozowane momentów przejścia procesu pomiędzy fazami cyklu. Bardziej rozbudowaną strukturą opartą na idei łańcuchów Markowa są przełącznikowe modele typu Markowa (MS), w których niewymagane jest wartościowe określenie stanów, ponieważ są one nieobserwowalne i szacowane za pomocą modelu. Artykuł prezentuje możliwość zastosowania metodologii łańcuchów Markowa oraz modeli przełącznikowych do identyfikacji i prognozowania punktów zwrotnych cyklu koniunkturalnego polskiej gospodarki, na podstawie szeregu PKB. (abstrakt oryginalny)

The article presents an example of the idea of the Markov processes (chains) to identify phases and turning points in the business cycle. With regard to the business cycle, the states of the process cycle are the phases of the cycle. On the basis of a probability value of transitions between the states, moments of the process transitions between the particular phases of the business cycle can be predicted. The Markov switching models (MS) prove to be a more complex structure based on the concept of the Markov chain model ), where a value determination of the states is not required because they are unobservable and estimated by means of the model. The paper presents the possibility of employing the Markov chains methodology, as well as of the MS models for identifying and forecasting turning points in the business cycle of the Polish economy based on GDP series.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Burns A.F., Mitchell W.C., Measuring Business Cycles. New York: NBER, 1946.
  2. Evans M.K., Macroeconomic activity. Theory forecasting and control. New York 1970.
  3. Nasiłowski M., System rynkowy. Warszawa: Wydaw. Key Text, 2001.
  4. Stawicki J., Wykorzystanie łańcuchów Markowa w analizie rynku kapitałowego. Toruń: Wydaw. UMK, 2004. ISBN 8323116881.
Cited by
Show
ISSN
1643-8175
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu