BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Falencikowski Tadeusz (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Title
Niespójność modelu biznesu symptomem kryzysu firmy
Business Model Inconsistency as a Symptom of the Crisis in the Company
Source
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2012, nr 11, s. 161-179, tab., rys., bibliogr. 33 poz.
Keyword
Modele biznesowe, Kryzys przedsiębiorstwa, Optymalizacja
Business models, Enterprises crisis, Optimalization
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy można wykorzystać spójność modelu biznesu we wczesnym ostrzeganiu przed nadchodzącym kryzysem? Zmierzając do osiągnięcia tego celu, określono definicję i strukturę modelu biznesu oraz sformułowano pojęcie jego spójności. Wskazano, że należy dokonać pomiaru korelacji zewnętrznej, wewnętrznej oraz całkowitej modelu biznesu, a punktem odniesienia powinno być optimum spójności modeli biznesu. Jeżeli przeprowadzony pomiar wykaże odchylenie spójności modelu biznesu od przyjętego optimum, może to być interpretowane jako występowanie niespójności będącej symptomem kryzysu. (abstrakt oryginalny)

This article aims at searching for the answer to the question: can the coherence of the business model be of use in the early warning of the upcoming crisis? In order to achieve this objective, the definition and the concept of the business model were formulated, as well as its structure was depicted. It was indicated as necessary to measure the external, internal and overall correlation of the business model, and the reference point should be the coherence optimum of business models. If a coherence measure indicates the deviation from the adopted business model optimum, it can be interpreted as the occurrence of incoherence, which is a symptom of the crisis. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bellman R., Clark C., On the Construction of a Multi-Stage. Multi-Person Business Game. Option Research 1957, No. 4.
 2. Brandenburger A., Harborne Stuart S., Value-based business strategy. Journal of Economics and Management Strategy 1996, Vol. 5.
 3. Chandler A.D., Strategy and Structure. Cambridge: MIT Press, 1962.
 4. D'Souza D.F., Wills A.C., Catalysis: Object, Components, and Framework with UML. The Catalysis Approach. Addison - Wesley 1998.
 5. Demil B., Lacocq X., Business Model Evolution: In Search Dynamic Consistency. Long Range Planning 2010, Vol. 43.
 6. Drazin R., Van de Ven A.H., Alternative forms of fit in contingency theory. Administrative Science Quarterly 1985, Vol. 30.
 7. Drucker P.F., Classic Drucker. Warszawa: MT Biznes, 2010. ISBN 978-83-62195-84-8.
 8. Dubisz S. (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2003, t. 4. ISBN 83-01-13868-8.
 9. Falencikowski T., Struktura i spójność modeli biznesu. W: Metody badań problemów zarządzania strategicznego. Wałbrzych: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2012. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, t. 17.
 10. Gołębiowski T. (i in.), Modele biznesu polskich przedsiębiorstw. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2008. ISBN 978-83-7378-347-8.
 11. Gospodarek T., Modelowanie w naukach o zarządzaniu oparte na metodzie programów badawczych i formalizmie reprezentatywnym. Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009. ISBN 978-83-7011-949-2.
 12. Hedman J., Kalling T., The business model concept: theoretical underpinnings and empirical illustrations. European Journal of Information Systems 2003, No. 12.
 13. Hoque F., The Alignment Effect: How to Get Real Business Value Out of Technology. Financial Times Prentice Hall 2002.
 14. Howe P.E., Business models. Pennsylvania CPA Journal, Winter 2004, Vol. 74.
 15. Jones G.M., Educators, Electrons, and Business Models: A Problem in Synthesis. Accounting Review 1960, No. 4.
 16. Khandwalla P.N., Variable and effective organizational designs of firms. Academy of Management Journal 1973, Vol. 16.
 17. Krzyżanowski L.J., O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, filozofia, dylematy, modele, metodologia, trendy, metafory. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1999. ISBN 83-01-12741-4.
 18. Lawrance P.R., Lorsch J.W., Organization and environment. Boston, Mass.: Harvard University Press, 1967.
 19. Lisein O., Pichault F., Desmecht J., Les business models des societes de service actives dans le secteur Open Source. Systemes d'Information et Management 2009, Vol. 14, No. 2.
 20. Malone T.W. (i in.), Do Some Business Models Perform Better than Others? MIT Working Paper 4615-06, 2006.
 21. Maxwell A., Rankin S., Building a Better Business Model. Presented by: CATA Alliance & Technology Marketing Resource Centre, Canada 2007.
 22. Osterwalder A., Pigneur Y., Tucci C.L., Clarifying Business Models: Origins, Present and Future of the Concept. Communications of the Association for Information Systems 2005, Vol. 15.
 23. Penrose E., The Theory of Growth of the Firm. New York: John Wiley & Sons., 1959.
 24. Porter M.E., Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. New York: The Free Press, 1985.
 25. Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. Warszawa: MT Biznes, 2006.
 26. Porter M.E., What is strategy. Harvard Business Review 1996, Vol. 74 (6).
 27. Rappa M.A., The utility business model and the future of computing service. IBM Systems Journal 2004, Vol. 43.
 28. Słownik wyrazów obcych. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1997.
 29. Sorescu A. (i in.), Innovations in Retail Business Models. Journal of Retailing 87S 2011, 1.
 30. Voelpel S. (i in.), Escaping the Red Queen Effect in Competitive Strategy: Sense-testing Business Models. European Management Journal 2005, Vol. 23.
 31. Weill P., Vitale M.R., Place to Space. Harvard Business School Press 2001.
 32. Wikstrom K. (i in.), Business models in project business. International Journal of Project Management 2010, Vol. 28.
 33. Zott Ch., Amit R., Massa L., The Business Model: Theoretical Roots, Recent Developments, and Future Research. Journal of Management 2010.
Cited by
Show
ISSN
1643-8175
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu