BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Olszewski-Strzyżowski Jacek (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku), Łopaciński Wojciech (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Title
Analiza potencjału turystyki jeździeckiej w Polsce
The Analysis of Equestrian Tourism Potential in Poland
Source
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2012, nr 11, s. 197-215, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Turystyka, Rekreacja, Sport
Tourism, Recreation, Sport
Note
streszcz., summ.
Abstract
Obecne przemiany gospodarcze w Polsce i na świecie powodują, że przeciętny turysta dysponuje coraz większym zasobem wolnego czasu i środków finansowych, i w związku z tym coraz większą wagę przywiązuje on do aktywnych form wypoczynku, rekreacji i turystyki. Każdego roku powiększa się grono turystów chcących spędzić urlop aktywnie, na łonie natury. Jedną z form turystyki aktywnej, coraz bardziej popularną w naszym kraju, staje się turystyka jeździecka/konna. W artykule przedstawiono jej krajowy potencjał produktowy, a także przykładowe działania promocyjne z tym związane, podejmowane przez Polską Organizację Turystyczną i regiony. (abstrakt oryginalny)

Economic transformation in Poland and around the world result in tourists having increasingly larger amounts of free time and finance, and therefore more and more attention is being paid to leisure activities, recreation and tourism. Every year there is a growing number of tourists wanting to spend their holidays actively, in natural surroundings. One of the forms of active tourism, increasingly popular in our country, is equestrianism. The article presents its national product potential, as well as examples of relevant promotional activities undertaken by the Polish Tourist Organization and by particular regions. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Equito.pl [on-line]. [Dostęp 28.08.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://equito.pl/content/view/.
  2. Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "Hej, Koniku!" [on-line]. [Dostęp 20.08.2011]. Dostępny w World Wide Web: www.hejkoniku.org.pl.
  3. Hipika Polska [on-line]. [Dostęp 20.08.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www.hpp.org.pl.
  4. Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015. POT 2008.
  5. Pitrus E., Turystyka kwalifikowana. W: Kurek W. (red.), Turystyka. Warszawa: PWN, 2007.
  6. Polska Organizacja Turystyczna [on-line]. [Dostęp 22.08.2011]. Dostępny w World Wide Web: www.poland.travel.
  7. Stadnina Koni Rajd [on-line]. [Dostęp 26.08.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www.stadninarajd.pl/trasy-konne/trasa-nr-1.
  8. Strategie rozwoju województw i strategie rozwoju turystyki z 16 województw polskich (2010).
  9. Trojmiasto.pl [on-line]. [Dostęp 23.08.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://katalog.trojmiasto.pl/sport-i-rekreacja/jazda-konna/.
  10. W damskim siodle [on-line]. [Dostęp 22.08.2011]. Dostępny w World Wide Web: www.wdamskimsiodle.org.
Cited by
Show
ISSN
1643-8175
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu