BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziadkiewicz Anna (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu), Juchniewicz Piotr (Uniwersytet Gdański)
Title
Działania public relations w zarządzaniu sytuacją kryzysową
Public Relations in Crisis Management
Source
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2012, nr 11, s. 331-347, rys., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Sytuacje kryzysowe, Public relations, Zarządzanie komunikacją, Zachowania komunikacyjne, Zarządzanie kryzysowe
Crisis situations, Public relations, Communication management, Communication behaviours, Crisis management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wystąpienie kryzysu wiąże się nierozerwalnie z obniżeniem wartości firmy w całym otoczeniu oraz utratą pozycji rynkowej. Uderza nagle i powoduje spustoszenie nie tylko związane z finansami, lecz także z utratą wiarygodności i pogorszeniem kontaktów z otoczeniem. Wpływa negatywnie na sferę emocjonalną kadry zarządzającej i pracowników. Artykuł prezentuje istotę zarządzania kryzysowego, rozróżnia pojęcia, takie jak issue i crisis management, oraz przedstawia sposoby tworzenia odpowiedniej komunikacji kryzysowej i następnie - walki z kryzysem. Poza aspektem teoretycznym w artykule znalazły się odniesienia praktyczne, dotyczące umowy ubezpieczenia jako sposobu na zniwelowanie skutków kryzysu. (abstrakt oryginalny)

The company crisis decreases its value. Undoubtedly, it ruins the company's image, the stakeholders' opinion and puts the company at a disadvantage on the market. It strikes very unexpectedly and destroys the company financially. Moreover, the company loses its credibility and limits its relations with the environment. It does effect the emotional sphere of the top management and employees, which is crucial for the company. This report presents the heart of crisis management. It defines such terms as issue and crisis management, as well as shows the most effective way to create the communications channel in case of crisis and its reduction. Apart from the academic aspect, there are also practical references concerning insurance agreement as a means of risk elimination. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adams W.C., Responding to the Media During a Crisis: It's What You Say and When You Say It. Public Relations Quarterly 2000, No. 1.
 2. Birchmeier E., Kocher A., Public relations? Public relations! Zuruch: Verlag TŐV Rheinland, 1992.
 3. Chyży B., Czekoladki z nadzieniem robakowym [on-line]. 2012 [Dostęp 21.04.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://studente.pl/artykuly/artykul/4299/Czekoladki-z-nadzieniem-robakowym/.
 4. Fearn-Banks K., Crisis Communication. A Casebook Approach. New York: Lawrence Erlbaum Assiociates Publishers, 1996. ISBN 0805857737, ISBN 978-0805857733.
 5. Jaryczewski A., Afera solna. Sanepid bierze pod lupę zakłady [on-line]. 2012 [Dostęp 28.02.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/550099,Afera-solna-Sanepid-bierze-pod-lupe-zaklady.
 6. Miller K., Issue Management. The link between Organisation Reality and Public Perception. Public Relations Quarterly 1999, No. 2.
 7. Mitroff I., Pearson Ch., Zarządzanie sytuacją kryzysową, czyli jak ochronić firmę przed najgorszym. Warszawa: Business Press, 1998. ISBN 83-87474-10-X.
 8. Rozwadowska B., Public relations. Teoria. Praktyka. Perspektywy. Warszawa: Wydaw. Studio Emka, 2002. ISBN 83-88607-26-X.
 9. Szymańska A., Public relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Unimex, 2004. ISBN 83-88785-49-4.
 10. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93, z późn. zm.
 11. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Dz.U. 2010, nr 136, poz. 914, tekst jedn. ze zm.
Cited by
Show
ISSN
1643-8175
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu