BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kruszewski Tomasz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Title
Psychospołeczne aspekty zarządzania relacjami interpersonalnymi z klientami niepełnosprawnymi
Psychosocial Aspects of Managing of Interpersonal Relations with Disabled Customers
Source
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2012, nr 11, s. 349-360, bibliogr. 23 poz.
Keyword
Psychologia społeczna, Osoby niepełnosprawne, Usługi, Kompetencje społeczne, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Relacje międzyludzkie
Social psychology, Disabled people, Services, Social competences, Human Resources Management (HRM), Interpersonal relations
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule autor dokonał przyczynkowej analizy relacji interpersonalnych między sprzedawcą a klientem wykazującym określone niepełnosprawności. Tekst ma charakter pragmatyczny, stąd zamiast syntezy teoretycznych podstaw tego zagadnienia (odesłano do nich za pomocą literatury przedmiotu) zostało ono opracowane w formule przewodnika możliwego do wdrożenia w miejscu pracy. W artykule oprócz wskazówek gotowych do implementacji są także przytoczone najczęstsze błędy i trudności w opanowaniu podstaw specyficznych umiejętności interpersonalnych. (abstrakt oryginalny)

The author of this article attempts to introduce specific interpersonal communication between the salesperson and his disabled client (customer). The article has been designed to have the most practical dimension. Instead of a theoretical analysis of the psychosocial factors that affect interpersonal relationships, the author has presented specific guidelines for dealing with people with various types and levels of disability. The author focuses on relations with the blind, the deaf, the physically disabled and the mentally or intellectually disabled, whichshould be used in business. These tips are based on the existing ideas, which are implemented in non-profit sectors. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Agryle M., Psychologia stosunków międzyludzkich. Warszawa: PWN, 1999. ISBN 83-01-12809-7.
 2. Belzyt J., Kontakt i komunikacja z osobami niepełnosprawnymi: aspekty niewerbalne. Toruń: UMK, 2005. ISBN 83-7204-463-5.
 3. Białobrzeska K., Kawula S. (red.), Wykluczenie i marginalizacja społeczna: wokół problemów diagnostycznych i reintegracji społecznej. Toruń: Akapit, 2006. ISBN 83-89163-23-3.
 4. Czerwińska M., Niepełnosprawność i osoba niepełnosprawna w polskojęzycznej literaturze pięknej i naukowej: bibliograficzny warsztat biblioterapeuty. Warszawa: Zakład Nagrań i Wydawnictw Związku Niewidomych, 2002. ISBN 83-86728-06-X.
 5. Deines-Jones C., Van Fleet C., Preparing staff to serve patrons with disabilities: a how-to-do-it manual. New York: N. Schuman Publ., 1996. ISBN 978-1555702342.
 6. Eareckson Tada J., Egzamin z przyjaźni. Warszawa: Vocatio, 1995. ISBN 83-85435-19-0.
 7. Fedorowicz M., Człowiek niepełnosprawny w bibliotece publicznej. Toruń: UMK, 2010. ISBN 978-83-231-2472-6.
 8. Gorajewska D., Fakty i mity o osobach z niepełnosprawnością. Warszawa: Integracja, 2006. ISBN 978-83-89681-17-1.
 9. Gorajewska D. (red.), Społeczeństwo równych szans: tendencje i kierunki zmian. Warszawa: Integracja, 2005. ISBN 83-89681-02-1.
 10. Kowalik S., Psychologia rehabilitacji. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007. 978-83-60501-26-9.
 11. Kruszewski T., Prawidłowa komunikacja interpersonalna z niepełnosprawnym użytkownikiem biblioteki (ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności słuchania). Nasze Forum 2006, nr 3-4, s. 129-134.
 12. Majewski T., Psychologia niewidomych i niedowidzących. Warszawa: PWN, 1983. ISBN 83-01- 04226-5.
 13. Milewski S., Czaplewska E., Człowiek niepełnosprawny w świadomości współczesnych Polakow. W: Aquil B. (red.), Człowiek niepełnosprawny: zagrożenia i szanse rozwoju. Bydgoszcz: WSP, 1999, s. 117-125. ISBN 83-7096-306-4.
 14. Ostrowska A., Postawy społeczeństwa polskiego w stosunku do osób niepełnosprawnych. W: Gustavsson A, Zakrzewska-Manterys E. (red.), Upośledzenie w społecznym zwierciadle. Warszawa: śak, 1997, s. 75-95. ISBN 83-86770-39-2.
 15. Rubin R.J., Planning for library services to people with disabilities. Chicago: ASCLA, 2001. ISBN 0-8389-8168-2.
 16. Sadowska S., Ku edukacji zorientowanej na zmianę społecznego obrazu osób niepełnosprawnych. Toruń: Akapit, 2005. ISBN 83-89163-12-8.
 17. Semin G.R., A gloss on attribution theory. British Journal of Social and Clinical Psychology 1980, No. 19, s. 291-300.
 18. Sękowski A.E., Psychospołeczne determinanty postaw wobec inwalidów. Lublin: UMCS, 1994. ISBN 83-227-0620-0.
 19. Szczupał B., Psychospołeczne problemy osób z niepełnosprawnością ruchową. W: Gorajewska D. (red.), Poznajemy ludzi z niepełnosprawnością. Warszawa: Integracja 2007, s. 32-42.
 20. Velleman R.A., Meeting the needs of people with disabilities: a guide for librarians, educators and other service professionals. Phoenix: Oryx Pr., 1997. ISBN 978-1573561570.
 21. Wassmer A.C., Making contact: a guide to overcoming shyness. New York: H. Holt, 1991. ISBN 978-0805013481.
 22. Wright B., Psychologiczne aspekty fizycznego inwalidztwa. Warszawa: PWN, 1965.
 23. Wyszyńska A. (red.), Psychologia defektologiczna. Warszawa: PWN, 1987. ISBN 83-01- 07260-1.
Cited by
Show
ISSN
1643-8175
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu