BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szmelter Agnieszka (Uniwersytet Gdański)
Title
Wykorzystanie koncepcji Six Sigma w logistyce zaopatrzenia
The Use of the Six Sigma Concept in Supply Logistics
Source
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2012, nr 11, s. 391-402, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Sześć Sigma, Logistyka zaopatrzenia, Odchudzone zarządzanie
Six Sigma, Supply logistics, Lean management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Opracowanie ma na celu przedstawienie koncepcji Six Sigma jako jednej z wielu metod usprawniania procesów biznesowych, w tym procesów logistycznych. W pierwszej kolejności zaprezentowano logistykę informacji oraz kontroling jako elementy przyczyniające się do poprawy efektywności logistyki zaopatrzenia. W dalszej części wyróżniono główne założenia koncepcji Six Sigma oraz jej powiązanie z istotą lean management. Następnie zidentyfikowano obszary wspólne tej metodologii oraz logistyki. Przedstawiono również praktyczny przykład wykorzystania narzędzi Six Sigma w badaniu procesu zaopatrzenia w wybranym przedsiębiorstwie. (abstrakt oryginalny)

This paper aims to present Six Sigma as one of the concepts of business process improvement, including logistics processes. Firstly, the author presents the role of information logistics and controlling to improve the efficiency of supply logistics. Then, she focuses on the characteristics of Six Sigma, including Lean Management philosophy, and identifies the connection between logistics and this methodology. She also presents an example of using the Six Sigma tools in the process of supply in a chosen company. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Blaik P., Matwiejczuk R., Logistyczny łańcuch tworzenia wartości. Opole: Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2008. ISBN 978-83-7395-317-8.
 2. Chaberek M., Logistyka - dawne i współczesne płaszczyzny jej praktycznego stosowania. Pieniądze i Więź 1999, nr 3.
 3. Chaberek M., Logistyka informacji zarządczej w kontrolingu przedsiębiorstwa. Gdańsk: Wydaw. UG, 2001. ISBN 83-7017-989-4.
 4. Chaberek M., Wybrane makro- i mikroekonomiczne aspekty logistyki w systemach gospodarczych. Zeszyty Naukowe Ekonomiki Transportu Lądowego. Gdańsk: Wydaw. UG, 2002.
 5. Długosz J., Przydatność systemu Six Sigma do usprawniania procesów logistycznych. Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomicznego UG. Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2006.
 6. Domańska A., Od ISO 9000 do Sześć Sigma? Problemy Jakości 2005, nr 6.
 7. Grudowski P., Uwarunkowania aplikacyjne koncepcji Six Sigma w sektorze MŚP. Problemy Jakości 2008, nr 1.
 8. Harry M., Schroeder R., Six Sigma - The Breakthrough Management Strategy Revolutionizing The World's Top Corporations. New York: Doubleday, Random Inc., 2000.
 9. Karaszewski R., Lean Six Sigma. Problemy Jakości 2006, nr 8.
 10. Lean Six Sigma Black Belts, Polish Six Sigma Academy (materiały szkoleniowe).
 11. Mańkowski C., Kontroling i logistyka zaopatrzenia jako czynniki synergiczne gospodarowania. Gdańsk: Wydaw. UG, 2005. ISBN 83-7326-332-2.
 12. Minitab User's Guide. W: Materiały szkoleniowe dla Lean Six Sigma Black Belts. Gdańsk: Polish Six Sigma Academy, 2012.
 13. Wodecka-Hyjek A., Walczak M., Wykorzystanie technik poka-yoke przy wdrażaniu metody Six Sigma. Problemy Jakości 2006, nr 1.
Cited by
Show
ISSN
1643-8175
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu