BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzegorczyk Wojciech (Uniwersytet Łódzki)
Title
The Problems of Marketing Performance Measurement
Problemy pomiaru rezultatów działań marketingowych
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2016, nr 15 (64), s. 68-74, bibliogr. 16 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Efektywność marketingu, Badania marketingowe, Badanie efektywności, Marketing, Kontrola marketingowa
Marketing efficiency, Marketing research, Research efficiency, Marketing, Marketing control
Note
streszcz., summ.
Abstract
Prezentowany artykuł dotyczy problemów badania efektywności działań marketingowych. W tym celu należy więc określić koszty przedsięwzięć marketingowych oraz osiągane przychody z tytułu realizacji tych przedsięwzięć. Ustalenie efektywności podejmowanych decyzji (przedsięwzięć) marketingowych można osiągnąć przy pomocy różnych mierników, wśród których szczególne znaczenie ma wskaźnik zwrotu z inwestycji marketingowej. Jest to nadwyżka finansowa ponad inwestycję, którą można jej przypisać w relacji do kosztów tej inwestycji(przedsięwzięcia). Pomiar efektywności jest ściśle związany z pojęciem controllingu marketingowego. Istotne znaczenie ma sprecyzowanie jego pojęcia i zakresu treściowego dla wyeliminowania ewentualnych kolizji z badaniami marketingowymi. (abstrakt oryginalny)

The presented article deals with the problems of marketing performance measurement. In order to measure marketing performance we should determine the costs of marketing activities as well as the volume of revenues generated in the process of their implementation. There are different indicators that can be used to determine the effectiveness of marketing decisions (activities), the one of particular importance being Return on Marketing Investment. ROMI is defined as a financial surplus generated by a marketing investment in relation to the costs incurred in the process of this investment (undertaking). Marketing performance measurement is strictly related to the concept of marketing control. In order to avoid potential overlapping of marketing control and marketing research it is of key importance to precisely define the notion of 'marketing control' and the scope of its content. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dębski W., Prognozowanie sprzedaży, CIM Warszawa 1998
 2. Dittmann P., Prognozowanie w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer, Kraków 2008
 3. Godziszewski J., Controlling-system koordynacji przedsiębiorstwa, Przegląd Organizacji, nr 8-9/1990
 4. Kabalski P., Sobańska I., Partner biznesowy-nowa rola specjalisty od rachunkowości zarządczej, Przegląd Organizacji, nr 7/2014
 5. Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa 1999
 6. Karasiewicz G., Wydatki marketingowe polskich przedsiębiorstw, Marketing i Rynek nr 8/2014
 7. Karasiewicz G., Skorek M., Wilczak A., Efektywność działań marketingowych a marketingowa marża brutto, w: Ekspansja czy regres marketingu, PWE, Warszawa 2006
 8. Karcz K., Kędzior Z. Badania marketingowe w praktyce, PWE, Warszawa 1997
 9. Kotler Ph. Marketing, Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa 1994
 10. Kozielski R. (red.) Wskaźniki marketingowe, Woters Kluwer, Kraków 2006
 11. Lenskold D., Pomiar rentowności inwestycji marketingowych, Wolters Kluwer Kraków 2004
 12. Niestrój R., Finansowe aspekty planowania marketingowego, w: Marketing , koncepcje, badania, zarządzanie, PWE Warszawa 2002
 13. Nita B., Rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wolters Kluwer, Kraków 2008
 14. Nowak E., Rachunkowość zarządcza strategiczna i operacyjna, Controlling i rachunkowość Zarządcza, nr 5/2000
 15. Nowak E., Controlling w działalności przedsiębiorstwa, PWE Warszawa 2011
 16. Sławińska M., Marketing jako koncepcja zarządzania -trendy rozwoju, Marketing i Rynek, nr 8
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu