BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Woźniakowski Mariusz (Uniwersytet Łódzki)
Title
CSR jako narzędzie komunikacji marketingowej firm sektora TSL
CSR as Marketing Communication Tool of TSL Sector Companies
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2015, t. 46, nr 2, s. 195-203, tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Logistyka, Komunikowanie marketingowe, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Przedsiębiorstwo transportowo-spedycyjne
Logistics, Marketing communication, Corporate Social Responsibility (CSR), Transport-forwarding enterprise
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule skupiono się na określeniu idei i roli jaką może odgrywać społeczna odpowiedzialność biznesu w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw sektora TSL. Opisano sposób komunikowania przez wymienione podmioty działalności z zakresu CSR poprzez firmowe strony internetowe. Pokazano wybrane obszary zaangażowania oraz związek jaki istnieje pomiędzy działaniami o charakterze prospołecznym, a aktywnością z zakresu komunikacji marketingowej w firmach logistycznych. (abstrakt oryginalny)

The article focuses on identifying the idea and the role of corporate social responsibility in marketing communications of companies representing transport and logistics sector. Article describes how these entities communicate their CSR activities through the companies' website. Moreover the areas of companies' involvement in social activities are presented and relation that exists between social activities and marketing communication activities in transport and logistics sector. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aniszewska G. (2010), CSR a kultura organizacyjna, "Marketing i rynek" 12, 2-8.
 2. Friedman M. (1970), The Social Responsibility of Business is to Increase Its Profits, "The New York Times Magazine", 33.
 3. Gasparski L., Rutkowski I., Wrzosek W. (1992), Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa.
 4. Gontarczyk K. (2003), Firma prospołeczna, "Marketing w praktyce", 1, 26-28.
 5. Greszta M., Kozakiewicz M. (2009), Indeks BI-NGO 2009. Komunikowanie o społecznym zaangażowaniu firm w Internecie. Instrukcje dla badaczy, Instytut Partnerstwa Biznesu i Organizacji Pozarządowych BI_NGO, Łódź.
 6. Kotler Ph., Keller K. L. (2012), Marketing, Rebis, Poznań.
 7. Okoń M. (2009), Związek między PR a CSR, "Gazeta Finansowa", 18.09, 23.
 8. Piasta Ł. (1996), Public relations. Istota techniki, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa.
 9. Stopczyńska K. (2014), Rola społecznej odpowiedzialności biznesu jako czynnika w ocenie wiarygodności partnerów handlowych, [w:] Raczkowski K. (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego, Wolters Kluwer SA, Warszawa.
 10. Weinstein K. (1994), Komunikowanie się, [w:] Stewart D.M. (red.), Praktyka kierowania, PWE, Warszawa.
 11. Wieczorkowska M. (2003), Elementy marketingu społecznego i ich zastosowanie w kampanii antynikotynowej, "Marketing i rynek", 3, 24-30.
 12. Woźniakowski M. (2009), Wykorzystanie idei społecznej odpowiedzialności w działaniach public relations instytucji bankowych, [w:] Piotrowska-Piątek A., Ruczkowski P. (red.), Wyzwania w systemie bankowym w XXI wieku, Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach.
Cited by
Show
ISSN
2080-0339
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2015.011
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu