BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Deszczyński Przemysław
Title
Instytucje prywatne realizujące pomoc gospodarczą RFN dla krajów rozwijających się
Source
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1988, nr 162, s. 73-88
Issue title
Studia z nauk politycznych
Keyword
Pomoc gospodarcza, Pomoc zagraniczna, Kraje rozwijające się, Stosunki gospodarcze, Przepływy kapitałowe, Gospodarka surowcowa, Przedsiębiorstwo prywatne, Kościół katolicki, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Organizacje społeczne
Economic assistance, Foreign aid, Developing countries, Economic relations, Capital flows, Raw materials economy, Private enterprise, Roman Catholic Church, Augsburg Evangelical Church, Social organisations
Country
Republika Federalna Niemiec (RFN), Kraje Trzeciego Świata
Federal Republic of Germany (FRG), Third World's countries
Abstract
Rozwój stosunków RFN z krajami rozwijającymi się wzbudza coraz większe zainteresowanie. Kryzys energetyczny i surowcowy uzmysłowił bowiem wielu przedstawicielom kół politycznych i gospodarczych RFN, zależność zachodnioniemieckiej ekonomiki od dostaw surowcowych. Pojawiła się zatem obiektywna konieczność kompleksowego, bardziej aktywnego działania RFN w państwach Trzeciego Świata, obejmującego przepływy towarowe i kapitałowe oraz pomoc gospodarczą. W polskiej literaturze politologicznej i ekonomicznej niewiele miejsca poświęcono dotychczas problematyce zachodnioniemieckiej pomocy gospodarczej dla krajów rozwijających się. W dobie zaostrzania się procesów rywalizacji i konfrontacji w krajach rozwijających się między Wschodem a Zachodem zajęcie się tymi problemami staje się niezwykle pilnym zadaniem. W niniejszym artykule przedstawiono cele, jakie stawiane są przy urzeczywistnianiu pomocy gospodarczej RFN w krajach rozwijających się oraz najważniejsze instytucje prywatne , które tę pomoc realizują. W szczególności omówiono działalność organizacji Kościoła Katolickiego i Kościoła Ewangelickiego, służb ochotniczych nie związanych bezpośrednio z Kościołem, fundacji politycznych i innych. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Auslandskurier nr 4 z kwietnia 1981 r.
 2. Bohrmann A., Zum Verhaltnis vom Aussenwirtschafts - und Entwicklungs-Politik, Hamburg 1975.
 3. Der Spiegel nr 12 z 19 marca 1975 r., nr 14 z 2 kwietnia 1973 r.
 4. Die Arbeit der Fridrich Ebert Stiftung, Jahresbericht.
 5. Egser K., Wieman J., Sohwerpunklander in der Dritten Welt, Konsequenzen fur die Sudbeziehungen der Bundesrepublik Deutschland, Berlin 1981.
 6. Entwicklung heisst: Befreiung und Gerechtigkeit, Stellungnahme aus der Katholischen Kirche in der Bundesrepublik Deutschland z r Dritten Welt und zur Entwicklungspolitik 1970-1983, Munchen 1983.
 7. Frankfurter Allgemeine Zeitung z 8 października 1974 r.
 8. IPW - Berichte, Berlin 1979, nr 6.
 9. Journalisten - Handbuch Entwicklungspolitik 1983, Bonn 1984.
 10. Misereor Jahresbericht 1983, Aachen 1984.
 11. Partie socjaldemokratyczne Europy, Warszawa 1982.
 12. Ringer K., Renesse E.A., Uhlig Ch., Bochumer Schriften zur Entwicklungspolitik, Tubingen 1981.
 13. Rynki Zagraniczne nr 74, z 21 czerwca 1975 r.
 14. Schel W., Neue Wege Deutscher Entwicklungspolitik, Sonderdruck im Auftrag des BMZ. Bonn 1966.
 15. Schloz R., Deutsche Entwicklungspolitik Eine Bilanz nach 25 Jahren, Munchen - Wien 1979.
 16. Tomala M., Ekspansja RFN na rynki świata, Warszawa 1970.
 17. Trends in der Kirchlichen Entwicklungsarbeit, Aachen 1980.
 18. Winiecki J., Rola pomocy gospodarczej w polityce zagranicznej USA wobec krajów rozwijających się, Warszawa 1979.
Cited by
Show
ISSN
0208-4902
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu