BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kondrla Peter (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovakia)
Title
Práca v kontexte sociálnej filozofie
Praca w kontekście filozofii socjalnej
Source
Horyzonty Wychowania, 2015, vol. 14, nr 30, s. 75-83, bibliogr. 8 poz.
Horizons of Education
Issue title
Praca a tożsamość
Keyword
Filozofia społeczna, Moralność, Praca, Filozofia, Dobro wspólne, Sprawiedliwość społeczna
Social philosophy, Morality, Labour, Philosophy, Common good, Social justice
Note
streszcz.
Abstract
Autor omawia zagadnienie postawy moralnej wobec pracy. Poszukuje odpowiedzi na pytania, czy obowiązkiem człowieka jest pracować, czy praca stanowi jego wolną decyzję. Jednocześnie tekst skupia się na zrozumieniu pracy w kategoriach filozofii społecznej, jakimi są prawo do pracy, wspólne dobro, wykorzystywanie, egoizm. Celem artykułu jest wskazanie na konieczność trancendentnego rozumienia pracy, w którym jest ona środkiem do okazywania dobra względem innych, jak również do osiągnięcia królestwa Bożego. (abstrakt oryginalny)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Arendtová H., Krize kultury, Mladá fronta, Praha 1994.
  2. Biblia, SÚCM, Rím 1995.
  3. Hayek F.A, Právo, zákonodarství a svoboda, 2, Fata morgána sociální spravedlnosti, Academie, Praha 1994.
  4. Ján Pavol II, Laborem exercens, in: idem, Sociálne encykliky, Trnava 1997.
  5. Jurová J., Sociálna spravodlivosť podľa Johna Rawlsa, Vydavateľstvo František Šalé - ALBERT, Boskovice 2012.
  6. Kompendium sociálnej náuky Cirkvi, Spolok sv. Vojtecha, Trnava 2008.
  7. Lyko M., Rodinné vzťahy podľa princípov sociálneho učenia Cirkvi, UKF, Nitra 2013.
  8. Nozick R., Anarchy. State and Utopia, Blackwell, Oxford 1999.
Cited by
Show
ISSN
2391-9485
Language
slo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu