BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Milerski Bogusław (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie)
Title
Praca w tradycji protestanckiej w perspektywie pedagogicznej
Work in the Protestant Tradition in Pedagogical Perspective
Source
Horyzonty Wychowania, 2015, vol. 14, nr 30, s. 97-112, bibliogr. 14 poz.
Horizons of Education
Issue title
Praca a tożsamość
Keyword
Protestantyzm, Etyka pracy, Religia, Pedagogika, Wychowanie
Protestantism, Work ethics, Religion, Pedagogy, Parenting
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł prezentuje podstawy teologiczne protestanckiej etyki pracy i jej implikacje pedagogiczne. Po pierwsze, przedstawia genezę specyficznego rozumienia pracy w tradycji teologicznej reformacji. Po drugie, rekonstruuje proces uświadomienia dotyczący pracy w środowisku protestanckim. Po trzecie, odczytuje protestancką etykę pracy z perspektywy pedagogicznej i jest wkładem do nowoczesnej teorii kształcenia i wychowania religijnego. (abstrakt oryginalny)

The paper presents theological foundations of Protestant work ethics and its pedagogical implications. First of all, the origin of the specific understanding of work in the tradition of theological Reformation is described. Secondly, the paper reconstructs the process of developing awareness regarding the category of work in the Protestant environment. Thirdly, the article approaches the Protestant work ethics from the pedagogical perspective and makes contribution to the modern theory of religious education. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Gennerich C., Empirische Dogmatik des Jugendalters. Werte und Einstellungen Heranwachsender als Bezugsgrößen für religionspädagogische Reflexionen, Kohlhammer Verlag, Stuttgart 2010.
 2. Litt Th., Protestantisches Geschichtsbewußtsein. Eine geschichtsphilosophische Besinnung, Klotz Verlag, Leipzig 1939.
 3. Luther M., An den christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen Standes Besserung, w: Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe, t. 6, Böhlau Verlag, Weimar 1888, s. 381-469.
 4. Luther M., Von der Freiheit eines Christenmenschen, w: Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe, Böhlau Verlag, Weimar 1897, t. 7, s. 12-38.
 5. Marek Z., Religia - pomoc czy zagrożenie dla edukacji, Wydawnictwo WAM, Kraków 2014.
 6. Melanchton Ph., Wyznanie augsburskie, w: Księgi wyznaniowe Kościoła luterańskiego, Wydawnictwo Augustana, Bielsko-Biała 1999, s. 143-163.
 7. Norris P., Inglehart R., Sacrum i profanum. Religia i polityka na świecie, przekł. R. Babińska, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2006.
 8. Nowicka E., Majewska M., Obcy u siebie. Luteranie warszawscy, Oficyna Naukowa, Warszawa 1993.
 9. Ossowska M., Socjologia moralności. Zarys zagadnień, PWN, wyd. 3, Warszawa 1986.
 10. Schweitzer F., Pädagogik und Religion. Eine Einführung, Kohlhammer Verlag, Stuttgart 2003.
 11. Spranger E., Kultur und Erziehung. Gesammelte pädagogische Aufsätze, Quelle & Meyer Verlag, wyd. 4, Leipzig 1928.
 12. Troeltsch E., Religia, kultura, filozofia, wybór pism, wstęp i przekł. A. Przyłębski, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2006.
 13. Walulik A., Edukacyjne wspomaganie dorosłych w refleksji nad życiem, Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012.
 14. Weber M., Etyka protestancka a duch kapitalizmu, przekł. J. Miziński, Wydawnictwo Test, Lublin 1994.
Cited by
Show
ISSN
2391-9485
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu